Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Thứ ba, 18 Tháng chín 2012, 13:18 GMT+7

Voi dien thoai Android cung ClockworkMod, mot tien ich chinh cua phan mem ROM Manager, ban co the su dung he dieu hanh, quan ly, chay lai phan mem truc tiep tren dien thoai, kha don gian va de dang hon bao gio het.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-1-613tinlinequan.png

>>> Booster: Toi uu hoa dien thoai Android

>>> PhotoUp: Ung dung chup anh va up anh len Facebook sieu nhanh

>>> Truy cap Dropbox, Google Drive, SkyDrive chi can mot ung dung trong Android

>>> Sao toan bo du lieu cua dien thoai Android ma khong can root

 

 

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Truoc khi cai dat va su dung ROM Manager, chung ta hay cung tim hieu mot chut ve ROM cua cac thiet bi chay Android. Ban nen biet rang hau het cac thiet bi Android deu co kha nang phuc hoi ROM boi duoc luu tru tren mot phan vung bo nho rieng cua thiet bi, va thiet bi se tu dong doc noi dung ROM tu vung nho nay moi khi khoi dong.

Theo do, trinh quan ly khoi dong cua thiet bi Android da cung cap san cho ban mot vai lua chon co ban de thiet lap lai hay phuc hoi he dieu hanh bang  cach su dung mot ban ROM chinh thuc, duoc luu theo dinh dang  ZIP. ROM Manager dua theo co che nay, co ban se thay the trinh quan ly ROM co ban cua thiet bi, se cung cap cho ban them nhieu tuy chon hon voi ROM, cung nhu cho phep ban cai va su dung cac ban ROM khong chinh thuc cho thiet bi cua minh.

Truoc khi bat dau tim hieu ve ROM Manager, di nhien, ban can cai dat bo cong cu nay vao thiet bi cua minh. ROM Manager hien duoc phan phoi mien phi tren Play Store. Ban co the truy cap vao cho ung dung Play Store, sau do tim kiem voi tu khoa “ROM Manager” hoac “ClockworkMod”, chon va chap nhan cai dat bo cong cu nay.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Sau khi cai dat ROM Manager, nhan chon vao bieu tuong chuong trinh de khoi chay no. Ngay tai man hinh chinh cua ung dung, ban se hieu vi sao ROM Manager rat pho dung, boi giao dien rat don gian cung menu ngu canh than thien cua no. Tuy nhien, ban can luu y rang de ROM Manager co the hoat dong hieu qua, thiet bi cua ban can phai duoc root hoan toan.

Bay gio, buoc dau tien ban can thuc hien la “chen” ROM Manager vao vung quan ly khoi dong cua thiet bi Android. Muon vay, nhan chon vao Flash ClockworkMod Recovery. ROM Manager se dua ra danh sach thiet bi, nhan chon ten thiet bi dung voi thiet bi Android ma ban dang su dung. Trong bai viet nay, eChip Mobile su dung Motorola Droid RAZR XT910, tuong  ung, phai chon Motorola RAZR.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Sau khi cai dat va thay the trinh quan ly mac dinh cua may, ROM Manager se hien mot thong bao the hien cho ban biet ung dung da “chen” thanh cong ClockworkMod vao thiet bi cua ban.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Bay gio, ban da co the bat dau su dung ClockworkMod de quan ly ROM thiet bi Android cua minh. Nhan chon vao muc Reboot into Recovery de bat dau truy cap vao cac tuy chon cao cap cua ROM Manager voi thiet bi cua ban. Tai cua so yeu cau xac nhan chon lua, nhan OK de truy cap vao ClockworkMod cua ROM Manager. Sau do, cho mot chut de thiet bi khoi dong lai va truy cap vao ClockworkMod.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Tai man hinh ClockworkMod Recovery, ban se thay minh duoc cung cap rat nhieu tuy chon, hon han tuy chon mac dinh cua trinh Recovery tren may.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Voi da phan thiet bi Android, de chuyen doi tuy chon, ban nhan nut giam am luong (Volume Down). De chon tuy chon nao, nhan nut tang am luong (Volume Up) de xac nhan chon lua. Neu thiet bi cua ban khong dung chuan, ban co the lan luot nhan chon cac phim cung co tren may de tim dung cac nut tinh nang dieu khien chinh. Bay gio, e-CHIP se cung ban diem qua cac tuy chon ma ClockworkMod cua ROM Manager cung cap.

Dau tien la muc reboot system now, dung nhu ten goi, don gian chi la cau lenh dung de khoi dong lai may. Tuy chon tiep theo la apply update from sdcard, tinh nang cap nhat ROM duoc luu tren the nho.

Thuong tuy chon nay dung de cai dat cac ban cap nhat chinh thuc hay khong chinh thuc, ROM, nhan kernel,... voi bo ROM duoc dat ten chinh xac la update.zip nam tren thu muc goc cua the nho (tuc la khong nam trong bat ky thu muc nao).

Khi ban chon tinh nang nay, neu tren the nho co luu ban ROM phu hop, ClockworkMod se hien mot thong bao xac nhan kha la, gom rat nhieu tuy chon No (khong cho phep cai dat) ma chi co mot tuy chon Yes... (xac nhan cai dat ban ROM). Mac du cach the hien nay kha phien phuc nhung do la chu y cua nguoi phat trien, giup ban tranh khoi cac rac roi co the lam anh huong den ban ROM cua may vi chon nham tuy chon.

Neu da chac chan ban ROM update.zip co san la danh cho thiet bi cua ban, keo vung chon xuong muc Yes – Install /sd card/update. zip de cho phep ClockworkMod cap nhan ban ROM nay vao bo nho may.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Tuy chon thu ba ma ClockworkMod cung cap cho ban la wipe data/factory reset. Tuy chon nay se xoa toan bo du lieu nguoi dung co tren may, dua may ve tinh trang nhu luc moi vua xuat xuong. Co the tam hieu do la tinh nang format may. Luu y la tuy chon nay cung tac dong vao he thong du lieu luu tren the nho nen ban can can trong (thao the nho hoac sao luu du lieu) truoc khi nhan chon tuy chon nay.

Tiep theo la tuy chon wipe cache partition, tinh nang cho phep ban xoa toan bo phan vung bo nho dem cua thiet bi da duoc tao trong qua trinh su dung. Day la thao tac rat can thiet truoc khi ban bat dau cai dat ban ROM moi, ung dung moi hoac thay doi kernel. Mat khac, neu thiet bi cua ban hoat dong kha cham, kem hieu qua sau mot thoi gian su dung, ban cung co the su dung tinh nang nay de cai thien tinh trang hoat dong cua thiet bi.

Mot tuy chon khac la install zip from sdcard, tuy chon nay se tra ve mot menu con de ban chon lua file can cai dat. Binh thuong, tinh nang nay dung de cai dat chinh xac ban ROM ban muon neu tren the nho cua ban co luu rat nhieu ban ROM khac nhau, va ban cung chang can doi ten ban ROM do thanh update.zip theo yeu cau mac dinh cua Android.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Tai menu con hien ra, muc apply / sdcard/update.zip ve co ban giong voi tuy chon apply update from sdcard da de cap o tren. Muc choose zip from sdcard dung de cai dat bat ky tap tin zip nao (voi ten bat ky) tu bat ky vi tri nao tren the SD cua ban. Cac tap tin co the la mot ban ROM, mot nhan kernel, mot ung dung nao mien la no o dinh dang zip. Day la tuy chon duoc su dung rong rai nhat de cai dat cac ban ROM ma ban da tai ve va chep vao the SD cua minh. Tuy chon nay se mo ra mot man hinh cho phep ban duyet cac tap tin zip tren the nho va chon no de cai dat vao thiet bi.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Muc toggle signature verification dung de bat tat viec kiem soat chung chi - signature verification. Khi signature verification bat, ban se khong the cai dat bat ky ban custom ROM nao khong duoc dang ky boi cac nha san xuat (thuong la ban custom ROM deu khong duoc dang ky chung chi nay). Theo do, neu muon cai ban ROM “ngoai luong”, ban phai tat signature verification di. Muc toggle script asserts thuong rat it duoc su dung, cho phep ban bat hoac tat tinh nang script asserts.

Quay lai voi man hinh chinh cua ClockworkMod, tuy chon backup and restore tiep theo ben duoi install zip form sdcard la mot trong nhung tuy chon tinh nang hay nhat, giup ban de dang sao luu lai bo nho trong cua dien thoai (bao gom tat ca cac phan vung) va luu vao the nho ngoai. Dac biet, tinh nang restore con cho phep ban tuy chon nhung phan nao cua file backup ma ban da tao de khoi phuc lai. Ban co the chon de khoi phuc trinh khoi dong, he thong, du lieu, bo nho cache va phan vung sd-ext,... tuy theo nhu cau cua minh.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Tuy chon khac cua ClockworkMod la mounts and storage, cho phep ban thuc hien viec can thiep vao cac phan vung ben trong va ben ngoai cua thiet bi chay Android cua minh. Theo do, tuy chon nay cung se cung cap cho ban mot loat tuy chon thu cap de ban chon lua tuy theo muc dich su dung cua minh.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Mount/unmount /system, /data, / cache, /sdcard or /sd-ext dung de gan hoac tach roi cac phan vung tuong ung. Format boot, system, data, cache, sdcard or sd-ext dung de dinh dang lai cac phan vung tuong ung. Luu y la neu chua nam ro noi dung va tac dung cua cac phan vung bo nho tren Android, ban khong nen su dung tuy chon tinh nang nay. Mount USB storage dung de kich hoat che do USB mass storage doi voi the SD ngay trong trinh phuc hoi va sao chuyen du lieu tren the qua lai may tinh.

Advanced la tuy chon cuoi cung cua ClockworkMod, bao gom mot vai tinh nang nang cao.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Cac tuy chon nang cao nay bao gom Reboot Recovery, giup ban truc tiep khoi dong trinh phuc hoi; Wipe Dalvik Cache giup xoa sach bo nho cua may ao Dalvik; Wipe Battery Stats dung de soa cac so lieu thong ke viec su dung pin va xac dinh lai hieu suat cua pin, rat huu ich trong cac tinh huong khi Android hien thi khong dung muc pin;

Report Error dung de luu mot ban ghi cac hoat dong cua ClockworkMod gan day tren the SD de ban kiem soat tot hon; Key Test se cho phep ban thu nhan cac phim cung de kiem tra xem chung co hoat dong dung chuc nang khong, va ban cung co the de xem chuc nang chinh cua chung;

Partition SD Card giup ban phan vung the SD de co the su dung cac ban ROM ho tro data2ext. Sau khi tuy chon nay duoc chon, ban se duoc cung cap tuy chon de lua chon kich thuoc cho phan vung /sd-ext cung nhu mot tuy chon cho phan vung /swap tren the SD, va sau do no se tu dong dinh dang cho ban, phan trong con lai se su dung voi cac muc dich thong thuong cua the SD.

Luu y la tuy chon nay se xoa sach tat ca cac du lieu tren the nho cua ban; Fix Permissions dung de sua loi quyen truy cap tap tin doi voi phan vung bo nho trong ve mac dinh, kha huu ich khi ban gap moi so loi va hien tuong Force-Close bat dau xuat hien sau khi ban cai mot vai ung dung lam thay doi quyen truy cap doi voi mot so tap tin quan trong.

Co the noi bo ClockworkMod cua ROM Manager kha huu dung trong bat ky truong hop loi phan mem nao cua thiet bi Android. Tuy nhien, voi mot so tinh nang khong can truy cap sau vao he thong du lieu phuc tap cua Android, ban van co the su dung chung ngay tu ROM Manager khi thiet bi dang hoat dong binh thuong.

Cu the, trong cua so ROM Manager, ban cung duoc cung cap mot so tuy chon quan ly ROM trong muc ROM Management. Tai day, muc Install ROM from SD Card cung tuong tu nhu tuy chon cung ten co trong ClockworkMod, se cho phep ban tien hanh cap nhat ban ROM dang .zip dang duoc luu tren thu muc goc cua the nho.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Muc Download ROM va Check for ROM Updates chi that su huu dung doi voi phien ban ROM Manager co tinh phi, se cho phep ban tra cuu cac ban ROM danh cho thiet bi cua minh va tai no ve may, cung nhu tien hanh kiem tra xem da co ban ROM moi cho thiet bi hay khong.

Muc tinh nang tiep theo la Backup and Restore. Muc nay cho phep ban quan ly cac file sao luu (neu co) ma ban da tao ra truoc do, chon de phuc hoi lai theo chu y cua minh. Neu van chua co file sao luu nao, ban co the tien hanh sao luu bang cach nhan chon vao Backup Current ROM, ROM Manager se tu dong khoi dong lai va truy cap vao tinh nang backup co tren ClockworkMod. Ban chi can chon lua dang backup ma minh muon va xac nhan chon lua de ClockworkMod tao ban sao cho ban. Sau nay, khi can phuc hoi lai du lieu da backup, nhan chon vao muc Manage and Restore Backups de chon file sao luu tuong ung.

Cuoi cung la hai tinh nang that su can thiet: Fix Permissions va Partiton SD Card, co tinh nang va cong dung tuong tu nhu tinh nang cung ten tren ClockworkMod. Day se la hai tinh nang ma ban thuong xuyen  su dung, dac biet neu ban dang chay ban ROM custom von con kha nhieu loi chua duoc khac phuc, giup chiec Android cua ban hoat dong hieu qua hon. Uu diem cua hai tinh nang nay la khong can phai khoi dong lai may va truy cap vao ClockworkMod de chay tien trinh nay ma co the chay bat cu luc nao ban muon. Tuy nhien, sau khi kich hoat mot trong hai che do nay, ban nen khoi dong lai may de chung that su co hieu qua.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

Chuc ban quan ly chiec Android cua minh hieu qua hon voi ROM Manger.

Quan ly dien thoai Android hieu qua voi ROM Manager

 


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-8-599theodongtintuc.png
Co phieu Apple lap dinh 700 USD nho iPhone 5 Apple lai tiep tuc bi kien o Trung Quoc vi iPod nano Anonymous tan cong kho tai lieu mat cua Campuchia

 Co phieu Apple lap dinh 700 USD nho iPhone 5

Apple lai tiep tuc bi kien o Trung Quoc vi iPod nano

Anonymous tan cong kho tai lieu mat cua Campuchiahttp://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/2131540748-12-938dangchuy.png
Infographic 75 nguoi dung iPhone muon nang cap len iPhone 5 tu nay den het 2013 Samsung se doi bom iPhone 5 bang Galaxy S4 Phan mem dam thoai mien phi tren smartphone da co tren android

 Infographic:75% nguoi dung iPhone muon nang cap len iPhone 5 tu nay den het 2013

Samsung se “doi bom” iPhone 5 bang Galaxy S4

Phan mem dam thoai mien phi tren smartphone da co tren android

 

Vietbao.vn (Theo eChip)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.