Gmobile phu song toan quoc vi dung mang VinaPhone

Chủ nhật, 10 Tháng ba 2013, 00:42 GMT+7

Tu ngay 11/3/2013, thue bao cua mang di dong Gmobile duoc su dung ha tang cua mang VinaPhone de thuc hien nhan cuoc goi, gui/nhan SMS va su dung cac dich vu gia tri gia tang khac tai cac tinh thanh (tru Ha Noi va TP Ho Chi Minh).

VinaPhone va GTel Mobile JSC vua cong bo ket thuc qua trinh thu nghiem va chuyen sang giai doan ap dung thuc te cho mo hinh hop tac chia se co so ha tang vien thong mang di dong giua hai mang VinaPhone va Gmobile.

Lan dau tien viec hop tac chia se co so ha tang vien thong mang di dong duoc trien khai giua hai mang di dong doc lap tai Viet Nam. Trong giai doan dau hop tac, cac thue bao di dong cua Gtel Mobile co the thuc hien nhan cuoc goi, gui /nhan SMS va su dung cac dich vu gia tri gia tang SMS tren mang VinaPhone.


Gmobile phu song toan quoc vi dung mang VinaPhone

Viec trien khai chia se co so ha tang vien thong mang di dong giua VinaPhone va Gtel Mobile duoc thuc hien tren co so Thoa thuan khung ve Chia se ha tang vien thong mang di dong giua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) va Cong ty Co phan Vien thong Di dong Toan cau (GTel Mobile JSC).

Theo hop dong ky giua VinaPhone va GTel Mobile, thue bao di dong cua ca hai mang se co the su dung song cua nhau de thuc hien nhan cuoc goi, gui/nhan SMS va su dung cac dich vu gia tri gia tang khac trong pham vi cac tinh, thanh pho duoc mo dich vu (tru Ha Noi va TP Ho Chi Minh).

GTel Mobile noi rang day la dich vu chuyen vung trong nuoc cua hai mang VinaPhone va Gmobile. Cac thue bao cua Gmobile khi co nhu cau tiep can vung phu song toan quoc va duy tri lien lac tren tat ca 64 tinh thanh thong qua hai vung phu song cua Gmobile va VinapPhone. Theo do, khi su dung dich vu nay, neu thue bao di chuyen vao cac vung Gmobile co phu song thi SIM se tu dong chon mang va su dung song cua Gmobile va khi thue bao di chuyen vao vung Gmobile khong co song thi SIM se tu dong chuyen va su dung song cua Vinaphone.

Tat ca cac thue bao cua Gmobile co the dang ky su dung dich vu chuyen vung trong nuoc theo hinh thuc bam lenh truc tiep tu dien thoai hoac gui tin nhan dang ky len he thong de kich hoat dich vu. Cac chinh sach ve goi cuoc hien tai cua Gmobile khong thay doi cho moi thue bao khi dang ky su dung dich vu. Thue bao chi phai tra cuoc phi su dung dich vu chuyen vung trong nuoc khi phat sinh giao dich thuc te trong khu vuc Gmobile chua phu song va su dung song cua VinaPhone.

Ong Nguyen Anh Dung, Giam doc Tiep thi Gmobile cho biet: “Voi dich vu chuyen vung trong nuoc, Gmobile ky vong se khac phuc duoc hai van de la mo rong vung phu song toan quoc tren 64 tinh thanh giup thue bao duy tri duoc lien lac moi luc moi noi cung nhu nang cao chat luong dich vu cho cac thue bao. Du day la dich vu co tinh phi nhung cac thue bao cua Gmobile cung khong phai qua lo lang ve viec tang chi phi lien lac vi theo thong ke cua Gmobile trong giai doan trien khai thu nghiem thi co den 90% luu luong su dung cua khach hang la dung vung phu song cua Gmobile va khi do van duoc huong tat ca nhung uu dai khung ve gia cuoc, khuyen mai dac biet la goi cuoc Ty Phu 3 duoc tang 1 ty dong de goi va nhan tin noi mang, va chi co khoang 10% luu luong su dung cua thue bao moi can su dung vung song cua VinaPhone va chi khi do moi ap dung tinh cuoc phi chuyen vung”.

Ong Nguyen Anh Dung cung cho biet, theo ke hoach Gmobile se trien khai dich vu chuyen vung trong nuoc thanh 3 giai doan va du kien se trien khai tren pham vi toan quoc tu thang 4/2013. Gmobile cung da trien khai cac dich vu tong dai ho tro mien phi de ho tro thue bao khi dang trong vung chuyen vung va su dung song cua VinaPhone.

Ong Nguyen Van Du, Tong Giam doc GTel Mobile danh gia: “Viec hop tac chia se ha tang vien thong mang di dong voi VinaPhone la mot trong nhung buoc phat trien quan trong cua GTel Mobile trong nam 2013. Chung toi danh gia cao su ho tro tu phia Tap doan VNPT va VinaPhone trong su hop tac nay. GTel Mobile hy vong va tin tuong rang su hop tac nay se mang lai loi ich cho ca hai ben, khac phuc nhung kho khan hien tai ve vung phu song va tai nguyen tan so cua mang Gmobile”.

GTel Mobile cho biet, trong giai doan dau trien khai hop tac, VinaPhone cho biet tam thoi chua thuc hien mo dich vu cho thue bao cua minh su dung mang Gtel Mobile de thuc hien/nhan cuoc goi do vung phu song hien co cua VinaPhone da co quy mo rong khap tren toan quoc voi chat luong tot.

GTel Mobile cho biet, hop dong hop tac chia se co so ha tang vien thong mang di dong giua VinaPhone va GTel Mobile co hieu luc trong vong 1 nam va co the duoc gia han tuy theo thoa thuan giua hai ben.
Ngay 23/4/2012, VimpelCom mot trong nhung nha cung cap dich vu vien thong hang dau the gioi - tuyen bo da ky thoa thuan ban lai toan bo 49% co phan cua ho tai GTel Mobile. Co phan duoc ban cho Cong ty TNHH Nha nuoc mot thanh vien Truyen dan va Dich vu ha tang GTel. Theo cac dieu khoan cua thoa thuan, doi tac se tra bang tien mat voi gia tri 45 trieu USD. Sau khi hoan tat viec mua ban, VimpelCom se khong con quyen loi, nghia vu va trach nghiem doi voi GTel Mobile. Ngoai ra, GTel Mobile se ngung su dung thuong hieu Beeline sau 6 thang ke tu ngay chuyen giao. Ngay 17/9/2012 GTel Mobile da cong bo thuong hieu moi Gmobile - chinh thuc thay the va cham dut viec su dung thuong hieu Beeline tai Viet Nam.
(Theo ICT)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.