Viet Trung chinh thuc co duong bien gioi dat lien lich su

Thứ năm, 01 Tháng một 2009, 06:40 GMT+7

Viet Nam va Trung Quoc da ra Tuyen bo chung ve viec hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi dat lien Viet Nam - Trung Quoc dung thoi han nhu lanh dao cap cao hai nuoc da thoa thuan.

Tuyen bo duoc ky sau khi ket thuc cuoc lam viec tai Ha Noi tu ngay 28 den 31/12 giua doan dam phan cap Chinh phu ve bien gioi lanh tho hai nuoc.

Duong bien gioi ro rang

Tuyen bo chung neu ro : can cu theo Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua nuoc CHXHCN Viet Nam va nuoc CHND Trung Hoa ky nam 1999, xuat phat tu loi ich co ban cua nhan dan hai nuoc va viec phat trien quan he truyen thong huu nghi Viet - Trung, hai ben da hiep thuong huu nghi, thang than, chieu co thich dang den cac moi quan tam cua nhau, co gang het suc giam thieu nhung anh huong tieu cuc den doi song san xuat cua nguoi dan vung bien gioi hai nuoc va da dat duoc giai phap hai ben deu chap nhan duoc, hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc theo dung thoa thuan giua lanh dao cap cao hai nuoc.“Viec hoan thanh toan bo cong tac phan gioi cam moc tren bien gioi dat lien Viet Nam - Trung Quoc la su kien co y nghia lich su trong dai trong quan he Viet Nam - Trung Quoc”, Tuyen bo chung nhan manh.

Tuyen bo cung neu ro : hai nuoc lan dau tien xac dinh duoc mot duong bien gioi ro rang tren dat lien voi mot he thong moc gioi hien dai, mo ra co hoi moi cho cong cuoc phat trien cua moi nuoc, dac biet la tao dieu kien cho cac dia phuong bien gioi hai ben mo rong hop tac, phat trien kinh te, tang cuong giao luu huu nghi; tao tien de vung chac de xay dung bien gioi Viet - Trung thanh duong bien gioi hoa binh, huu nghi, on dinh lau dai.

Hai nuoc khang dinh : “cong tac phan gioi cam moc bien gioi dat lien Trung - Viet ket thuc tot dep, la bieu hien sinh dong cua moi quan he doi tac chien luoc toan dien Viet Nam - Trung Quoc theo phuong cham 16 chu va tinh than 4 tot, cung la su dong gop tich cuc doi voi hoa binh, on dinh va phat trien o khu vuc”.

Hai ben khang dinh som hoan tat va ky ket Nghi dinh thu ve phan gioi cam moc, Hiep dinh ve quy che quan ly bien gioi tren dat lien va cac van kien lien quan khac nham dua Hiep uoc Bien gioi tren dat lien Viet - Trung di vao cuoc song, khang dinh tiep tuc phoi hop va hop tac chat che de gin giu hoa binh, on dinh va cung phat trien o khu vuc bien gioi.

Le chao mung cong tac phan gioi cam moc tren dat lien se som duoc trien khai trong thoi gian toi.

Tuyen bo chung giua hai truong doan dam phan cap Chinh phu bien gioi lanh tho Viet Nam - Trung Quoc

Tu ngay 28 den 31/12/2008, tai Ha Noi da dien ra cuoc hoi dam giua hai truong doan dam phan cap Chinh phu ve bien gioi lanh tho Viet Nam - Trung Quoc. Hai ben da tien hanh trao doi y kien va di den nhat tri ve viec giai quyet tat ca cac van de con ton dong trong cong tac phan gioi cam moc.

Can cu theo Hiep uoc bien gioi tren dat lien giua nuoc CHXHCN Viet Nam va nuoc CHND Trung Hoa ky nam 1999, xuat phat tu loi ich co ban cua nhan dan hai nuoc va viec phat trien quan he truyen thong huu nghi Viet - Trung, hai ben da hiep thuong huu nghi, thang than, chieu co thich dang den cac moi quan tam cua nhau, co gang het suc giam thieu nhung anh huong tieu cuc den doi song san xuat cua nguoi dan vung bien gioi hai nuoc va da dat duoc giai phap hai ben deu chap nhan duoc, hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc theo dung thoa thuan giua lanh dao cap cao hai nuoc. Thanh qua noi tren co duoc la nho su quan tam va chi dao sat sao cua lanh dao cap cao hai nuoc va nhung no luc khong met moi cua hai Doan dam phan cap Chinh phu cung nhu cac chuyen gia, dai dien cua cac nganh huu quan va cac tinh co chung bien gioi.

Viec hoan thanh toan bo cong tac phan gioi cam moc tren bien gioi dat lien Viet Nam - Trung Quoc la su kien co y nghia lich su trong dai trong quan he Viet Nam - Trung Quoc. Hai nuoc lan dau tien xac dinh duoc mot duong bien gioi ro rang tren dat lien voi mot he thong moc gioi hien dai, mo ra co hoi moi cho cong cuoc phat trien cua moi nuoc, dac biet la tao dieu kien cho cac dia phuong bien gioi hai ben mo rong hop tac, phat trien kinh te, tang cuong giao luu huu nghi; tao tien de vung chac de xay dung bien gioi Viet - Trung thanh duong bien gioi hoa binh, huu nghi, on dinh lau dai. Cong tac phan gioi cam moc bien gioi dat lien Trung - Viet ket thuc tot dep, la bieu hien sinh dong cua moi quan he doi tac chien luoc toan dien Viet Nam - Trung Quoc theo phuong cham 16 chu va tinh than 4 tot, cung la su dong gop tich cuc doi voi hoa binh, on dinh va phat trien o khu vuc.

Hai ben khang dinh som hoan tat va ky ket Nghi dinh thu ve phan gioi cam moc, Hiep dinh ve quy che quan ly bien gioi tren dat lien va cac van kien lien quan khac nham dua Hiep uoc Bien gioi tren dat lien Viet - Trung di vao cuoc song, gop phan vun dap cho tinh huu nghi truyen thong giua hai nuoc Viet Nam va Trung Quoc khong ngung phat trien. Cung voi viec hoan thanh cong tac phan gioi cam moc, hai ben khang dinh tiep tuc phoi hop va hop tac chat che de gin giu hoa binh, on dinh va cung phat trien o khu vuc bien gioi. Hai ben thong nhat se to chuc Le chao mung cong tac phan gioi cam moc tren dat lien hoan thanh tot dep vao thoi diem thich hop

Theo TTXVNCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.