Trach nhiem xa hoi khong chi la dong gop tu thien

Chủ nhật, 26 Tháng mười 2008, 14:22 GMT+7

Dan lai cau chuyen Vedan da khong thuc hien trach nhiem phap ly chu chua noi toi trach nhiem xa hoi, TS Hoang Dinh Phi, Chu tich Tap doan Sannam noi tai hoi thao "Trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep" dien ra cuoi tuan qua: "Nhung hanh dong tich cuc cua nhieu DN Viet Nam chua du chieu sang cho nhieu goc toi do cac DN thieu trach nhiem khac gay ra".

>>>Gia tri xa hoi cua doanh nhan

Goc toi


Cac chuyen gia quoc te noi ve van de thuc hien trach nhiem xa hoi o cac DN nuoc ngoai. Anh: NL


Hoi thao quoc te do truong DH Thuong mai to chuc da thu hut dong dao lanh dao cac tong cong ty, tap doan, chuyen gia trong va ngoai nuoc, nham nhan dien trach nhiem xa hoi cua DN (Corporate Social Responsibility - CSR) trong boi canh lam phat, thuc trang o Viet Nam, tu do de xuat cac chinh sach.

Theo ong Hoang Dinh Phi, cac hanh vi gian lan trong kinh doanh, bao cao tai chinh, lam dung suc lao dong cong nhan, khong dam bao an toan lao dong, kinh doanh hang kem chat luong, co y gay o nhiem moi truong dang la ton tai lon o cac DN Viet Nam.

Dai dien cho nhieu DN cung chi ra, trong boi canh lam phat, thay vi lua chon giai phap chia se ganh nang voi nguoi tieu dung, khong it DN da co tinh tang gia, dau co truc loi.

Trong khi do, voi cac mat hang thiet yeu, trach nhiem xa hoi cua DN cang quan trong vi no anh huong toi tinh hinh kinh te vi mo. Viec xay dung va giam sat thuc hien trach nhiem xa hoi tro thanh mot bien phap can thiet.

Tuy nhien, nhu TS Ha Mai Anh chi ra, CRS chua duoc luat hoa tai Viet Nam, nen tham chi nhieu DN chi hieu o phuong dien "cac khoan dong gop tu thien".

TS Anh phan tich, khai niem trach nhiem xa hoi tuy duoc nhac den nhieu trong thoi gian gan day nhung tap trung chu yeu o cac DN lon, co thi truong xuat khau theo yeu cau cua khach hang. Con voi DN vua va nho, day van la chuyen moi me do nhan thuc, kho khan ve tai chinh va thieu cac rang buoc phap ly.

Con theo ong Vu Thanh Son, TGD Tong Cong ty Thuong mai Ha Noi, viec dau tu vao CSR se tang chi phi, lam giam kha nang canh tranh ban dau, trong khi chua nhin thay ngay loi ich: “Vay nen, tren the gioi, viec thuc hien CSR da rat pho bien song o Viet Nam so DN tu giac thuc hien con qua it oi, chi khi khach hang quoc te yeu cau”.

Ap luc canh tranh, khong the quen trach nhiem xa hoi

"CSR hien nay da duoc coi la mot yeu to quan trong nhu nhung yeu to truyen thong khac la chi phi, chat luong, duoc long ghep vao chien luoc cua doanh nghiep va tro thanh dieu kien bat buoc de doanh nghiep ton tai va phat trien", ong Son noi.

Nhung DN muon phat trien ben vung luon phai tuan thu nhung chuan muc ve bao ve moi truong, an toan lao dong, quyen loi lao dong, tra luong cong bang, dao tao va phat trien nhan vien v.v…

Khao sat moi day do Vien Khoa hoc Lao dong va Xa hoi tien hanh o 24 DN thuoc hai nganh det may va da giay da chi ra, nho thuc hien cac chuong trinh CSR, doanh thu cua DN da tang 25%, nang suat lao dong cung tang tu 34,2 len 35,8 trieu dong/lao dong/nam, ty le hang xuat khau tang tu 94% len 97%.

Ngoai hieu qua kinh te, cac DN con co loi tu viec tao dung hinh anh voi khach hang, su gan bo va hai long cua nguoi lao dong, thu hut lao dong co chuyen mon cao…

Tu goc do chuyen gia, TS Bui Xuan Nhan phan tich, trong qua trinh hoi nhap, DN trong nuoc, dac biet cac DN vua va nho luon phai doi mat voi thach thuc, ap luc canh tranh ve cong nghe, nguon nhan luc, uy tin, thuong hieu.

De phat trien, ben canh viec thu hut von, dau tu doi moi cong nghe, DN khong the quen lam tron trach nhiem xa hoi. Day la tieu chuan cua hoi nhap va la nen tang cho phat trien ben vung.

Thac sy Nguyen Quang Vinh (VCCI) luu y: “Moi doanh nghiep can co net van hoa rieng. Viec lam tron trach nhiem voi cong dong la dieu het suc can thiet”.

“Trach nhiem xa hoi chinh la nhung dong gop cua DN vao viec phat trien kinh te ben vung, thong qua nhung hoat dong nham nang cao chat luong doi song cua nguoi lao dong va gia dinh, cho cong dong va toan xa hoi, theo cach co loi cho ca DN cung nhu phat trien chung cua xa hoi. Truoc het, DN hay the hien trach nhiem xa hoi, van hoa kinh doanh bang viec tuan thu dung quy dinh phap luat.

Van hoa kinh doanh khong chap nhan su gian lan, khong chap nhan viec gay o nhiem moi truong. Toi mong moi cong dong DN phat huy hon nua truyen thong tot dep cua minh, gop phan to lon vao su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc”.

(Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu tai Hoi nghi doanh nhan tieu bieu toan quoc nam 2008)Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.