Toan van hop bao cua tan Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Thứ tư, 19 Tháng một 2011, 13:09 GMT+7

Ngay sau phien be mac Dai hoi Dang XI, sang 17/1, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong da danh 30 phut gap go, tra loi cau hoi cua cac nha bao trong nuoc va quoc te.


Tan Tong Bi thu: “Toi lam khong phai de danh bong”
Tan TBT: Kien dinh doc lap tu chu, phat huy dan chu

Ong Nguyen Phu Trong dac cu Tong bi thu


TS gioi thieu toan van noi dung phien hop bao nay. Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Toi tin, sap toi theo su phat trien chung, can co hinh thuc chat van trong Dang. Anh: Hoang Long

Toan van hop bao cua tan Tong Bi thu Nguyen Phu Trong


Xay dung quy che chat van trong Dang

TS: Thua Tong Bi thu, nhieu dai bieu da kien nghi tu DH 11, can trien khai rong rai chat van trong Dang, mot quy dinh da co tu DH 10 nhung chua duoc trien khai thuc chat. Tung lam Chu tich Quoc hoi, dieu hanh nhung phien chat van rat soi dong va hieu qua, khi lam Tong Bi thu, ong se mang kinh nghiem do ra trien khai chat van trong Dang nhu the nao? Va voi tu cach la Tong bi thu, ong co san sang de cac dang vien chat van minh khong?

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Hoat dong chat van la mot trong nhung hinh thuc dam bao dan chu.

Cho den nhiem ky DH 10 vua roi, Ban chap hanh Trung uong Dang da co chu truong chat van trong cac ky hop Trung uong. Cu the la neu van de: Moi ky hop cua Trung uong, ai co van de gi chat van thi cu neu.

The nhung, vua roi, chat van trong Dang hoi it. Toi doan co le vi khac voi chat van ben Quoc hoi. Ben Quoc hoi thao luan nhung van de soi dong hang ngay, nong bong, thiet than, lien quan den doi song cua nhan dan, den an sinh xa hoi, nhieu noi dung buc xuc.

Con o trung uong la ban quyet sach lon, nhung chu truong chien luoc, hoi cung kho chu khong phai de.

Hien nay, chua co chat van nhieu. Nhung toi tin, sap toi, theo su phat trien chung, can co hinh thuc chat van trong Dang. Van de la xay dung quy che nhu the nao tao dieu kien cho moi nguoi cung sinh hoat mot cach dan chu.

Toi da noi o Quoc hoi, chat van co tac dung rat tot, chi it la de doi ben hieu lan nhau, goi cho nhau nhung suy nghi, cung thay trach nhiem va dua ra giai phap.

“Lam tung buoc, tong ket, rut kinh nghiem roi phat trien”

Tuoi Tre TP.HCM: Van kien DH Trung uong vua thong qua co nhieu van de lon. Tong Bi thu se quan tam tao dau an cua minh trong linh vuc nao?

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Toi lam cai gi khong nghi muc dich tao dau an, khong phai de danh bong, khong phai cot to ra minh the nao.

Trach nhiem cua nguoi Dang vien, nguoi can bo la phai thuc hien nghiem tuc nghi quyet cua Dang. Lam cho tot nghi quyet Dang la tot rot. Duong nhien, trong khi phat trien toan dien, trien khai thuc hien toan dien cac van kien, cung phai co trong tam, trong diem.

Trong van kien cung da noi, chu de dai hoi la “Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang”. Do la viec ma truoc het Tong Bi thu, Ban chap hanh Trung uong va toan Dang phai lo.

Mot noi dung nua la phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc, mot trong nhung bai hoc quan trong rut ra tu ngay co Dang, den bay gio.

Bac Ho da noi: ‘Doan ket, doan ket, dai doan ket/Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong”. Roi: “Hon da to, hon da nang, mot nguoi nhac, nhac khong dang…”. Viet Nam con co cau ca dao “Mot cay lam chang nen non…”. Toi nghi, cham lo xay dung khoi doan ket la van de chien luoc.

"Toi tin, sap toi, theo su phat trien chung, can co hinh thuc chat van trong Dang. Van de la xay dung quy che nhu the nao tao dieu kien cho moi nguoi cung sinh hoat dan chu".


Tong Bi thu Nguyen Phu Trong


Mot noi dung khac la day manh toan dien phat trien nen kinh te. Bay gio, dang doi moi phuong thuc lanh dao, he thong chinh tri, chu dong va hoi nhap quoc te

Trong 5 nam toi, tu nay den nam 2015 phan dau de co mot so nen tang, den nam 2020, tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Chien luoc da neu, toi nam 2020, co 3 mui dot pha la ha tang co so, nguon nhan luc va the che.

Den giua the ky, Viet Nam se tro thanh nuoc cong nghiep hien dai theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Con xa hon nua thi tinh sau, vi thoi ky qua do len chu nghia xa hoi con rat dai, noi som qua de tro thanh doan mo.

Cu tung buoc, chung ta tong ket, roi rut kinh nghiem va phat trien.

Phap luat TP.HCM: Ong la nha ly luan, tung tham gia soan thao Cuong linh nam 1991. Khi bieu quyet van de cong huu tu lieu san xuat o dai hoi nay, ong co hoi hop khong? Ong nghi, dieu nay se tac dong the nao toi nhung chinh sach toi day?

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Ve van de “cong huu tu lieu san xuat”, hom qua, khi thao luan o hoi truong, toi da trinh bay y kien cua minh.

Quyen cua dai hoi, bieu quyet the nao thi phai chap hanh, do la y chi cua toan Dang, chung toi nghiem tuc chap hanh.

Nhung du the nao nua cung khong anh huong toi chinh sach nhat quan cua Viet Nam la xay dung co so vat chat ky thuat cho chu nghia xa hoi, tung buoc di len, truoc het la phat trien kinh te hang hoa nhieu thanh phan, van hanh theo co che thi truong, co su quan ly cua nha nuoc, ma noi gon lai la kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Chua khoa nao gioi thieu nhieu nhu lan nay

Phap luat TP.HCM: Mot so dai bieu phan anh, tai dai hoi, cong tac nhan su thao luan kha dan chu, nhung ket qua hau het dai bieu trung cu do trung uong chuan bi. Nhung nguoi duoc bau cu bo sung van hoi suy nghi vi co hoi cua ho it qua. Ong noi the nao de giai toa tam tu nay?

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Thao luan ve nhan su o dai hoi co dan chu, nhung phan lon trung la do Trung uong chuan bi. Theo toi nghi, trong cau hoi tren da mang y nghia tra loi roi.

Noi “Trung uong chuan bi” tuc la ca la qua trinh cong phu tu duoi len; cac co quan, to chuc, bo may phai nghien cuu, de xuat tham tra danh gia toan dien, cung cap thong tin ve nhan su.

Lau nay co noi vui, ta gioi thieu ra dai hoi de cho co “quan xanh, quan do”.

Nhung thuc ra, khong phai the. Co truong hop o dai hoi moi gioi thieu vao van trung. Nhung nguoc lai, co truong hop, trung uong gioi thieu, ra dai hoi lai khong bau.

Co 7 truong hop trung uong gioi thieu nhung ra dai hoi van khong trung cu, du so phieu qua ban.

Toi noi the de thay co su dan chu va khach quan. O day, khong he co y la dan chu hinh thuc.

Theo quan sat cua toi, nguoi da co 5 khoa du cac DH Dang, chua khoa nao, viec gioi thieu nhieu nhu lan nay. Ma tat ca deu vao danh sach, sau do ai xin rut, ai khong xin rut roi moi chot lai danh sach dai bieu.

Bloomberg: Trong thoi gian vua qua, nhieu nha phan tich cho rang Viet Nam can co nhung hanh dong kip thoi de ung pho voi mot so thach thuc nhu lam phat cao hay suc ep ve tien te. Theo y kien cua Tong bi thu, Chinh phu sap toi phai co quyet sach gi de ung pho voi nhung thach thuc do?

Ong Nguyen Van Thao, Pho Chanh Van phong Trung uong Dang:

Lam phat cao va suc ep tien te la nhung van de trong van kien va qua trinh chuan bi dai hoi da thao luan nhieu lan

Hien nay, nhung van de nay van nam trong tam kiem soat cua Viet Nam, mac du chung toi khong chu qua va lo la.

Sap toi, day la mot trong nhung trong tam ma chung toi quan tam.

Uu tien hang dau cua chung toi sap toi la giu vung on dinh kinh te vi mo de tiep tuc duy tri tang truong. Bien phap lon la day manh co cau lai nen kinh te, tai cau truc lai nen kinh te theo huong nang cao chat luong, hieu qua, suc canh tranh. Thu hai la tiep tuc hoan thien the che. Thu ba la ba khau dot pha ma Tong Bi thu vua de cap toi.

AP: Trong thoi gian toi, Viet Nam co quyet dinh gi de nang cao van de nhan quyen?

Thu truong thuong truc Bo Ngoai giao Pham Binh Minh: Quyen con nguoi la muc tieu va dong luc cua moi chinh sach cua Dang va Nha nuoc Viet Nam. Nha nuoc Viet Nam luon dua ra cac chinh sach de dam bao nguoi dan duoc huong thu quyen tot nhat. Moi chinh sach do duoc dam bao de thuc hien day du tren thuc te. Dong thoi, chinh sach cua Viet Nam cung la doi thoai voi cac nuoc lien quan toi quyen con nguoi. Boi vi, doi voi quyen con nguoi, cach tiep can cua cac quoc gia co su khac biet nhau. De giai quyet su khac biet nhau do, Chinh phu Viet Nam luon luon, san sang doi thoai voi cac nuoc.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.