Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet da ra di

Thứ năm, 12 Tháng sáu 2008, 18:08 GMT+7

Ban chap hanh TU Dang Cong san VN vua ra thong cao dac biet cho biet, nguyen Thu tuong Vo Van Kiet do tuoi cao, benh nang da tu tran hoi 7h40 ngay 11/6/2008, tho 86 tuoi.

Mot trai tim lon da ngung dapNguyen Thu tuong Vo Van Kiet duoc danh gia la nha lanh dao kiet xuat thoi ky Doi moi.

To chuc quoc tang trong hai ngay 14 va 15/6

Thong cao ra chieu 12/6 cho biet: BCH TU Dang Cong san VN, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, UB TU MTTQ Viet Nam vo cung thuong tiec bao tin dong chi Vo Van Kiet, nguyen uy vien Bo Chinh tri BCH TU Dang Cong san VN, nguyen Thu tuong, nguyen co van BCH TU, dai bieu Quoc hoi cac khoa VI, VIII, IX, sau mot thoi gian lam benh nang, mac du duoc Dang, Nha nuoc, tap the cac giao su, bac sy tan tinh cuu chua, nhung do tuoi cao, benh nang da tu tran hoi 7h40 ngay 11/6/2008, tho 86 tuoi.

Hoat dong cach mang lien tuc tren 70 nam, dong chi da co nhieu cong lao to lon doi voi su nghiep cach mang cua Dang va dan toc. Dong chi mat di la mot ton that doi voi Dang, Nha nuoc va nhan dan ta, thong cao viet.

De to long tuong nho va biet on dong chi Vo Van Kiet, BCH TU Dang Cong san VN, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, UB TU MTTQ Viet Nam quyet dinh to chuc tang le dong chi voi nghi thuc quoc tang.

Linh cuu dong chi Vo Van Kiet quan tai Hoi truong Thong Nhat TP. Ho Chi Minh, le vieng duoc to chuc tai Hoi truong Thong Nhat, tu 8h ngay 14/6 den 8h30’ ngay 15/6/2008. Le truy dieu duoc to chuc tai Hoi truong Thong Nhat bat dau tu 9h ngay 15/6, le an tang duoc to chuc cung ngay tai nghia trang TP. Ho Chi Minh.

Trong hai ngay quoc tang 14 va 15/6, cac cong so, cac noi cong cong treo co ru va ngung cac hoat dong vui choi giai tri. Ban tang le gom 33 nha lanh dao cap cao, do Tong Bi thu Nong Duc Manh lam truong ban.

Nha lanh dao kiet xuat thoi ky Doi moi

Ten tuoi cua co Thu tuong Vo Van Kiet gan lien voi mot giai doan lich su oai hung va day thu thach cua dan toc qua nhung hoat dong phong phu va noi bat mang dau an dac sac, dau an Vo Van Kiet. Dau an ve tu tuong va quyet tam doi moi dat nuoc, dua dat nuoc vuot qua tinh trang kho khan, tri tre, tung buoc phat trien va hoi nhap. Dau an ve bau nhiet huyet khong he voi can theo thoi gian va tuoi tac cua con nguoi.


Tu trai sang phai: Nguyen Van Linh, Pham Van Xo, Pham Thai Buong (Ba Buong), va Vo Van Kiet thoi ky chien tranh giai phong mien Nam Viet Nam. Anh tu lieu.

Vo Van Kiet thuoc the he lanh dao hang dau di tien phong tren con duong doi moi dat nuoc. Ong quan niem ro rang va nhat quan ve doi moi: “Doi moi khong phai la xoa bo hoan toan cai cu hay tu bo chu nghia xa hoi ma la nhan thuc lai mot cach dung dan hon ve mot chu nghia xa hoi nhan ban, hoan thien, voi ly tuong phuc vu con nguoi, vi con nguoi”.

Tong thu ki Lien Hop Quoc Ban Ki-Moon: "Ong Vo Van Kiet la dong luc trong cong cuoc cai to kinh te cua Viet Nam... Co Thu tuong da dong vai tro toi quan trong trong cai thien quan he ngoai giao giua Viet Nam va cac nuoc tren the gioi".

Bo Ngoai giao Hoa Ky: "Su lanh dao cua ong Vo Van Kiet da cai thien cuoc song cua hang chuc trieu nguoi Viet Nam... Cac no luc cua ong da giup mo duong cho binh thuong hoa quan he giua Hoa Ky va Viet Nam".

Thu tuong Singapore Ly Hien Long: "Ong Vo Van Kiet la ban lau nam cua Singapore, nguoi dat nen mong cho quan he than can giua hai nuoc... Trong thoi gian ong Kiet lam Thu tuong, Viet Nam da tham gia ASEAN nam 1995 va dong sang lap doi thoai A - Au vao mot nam sau do".


Ong la nha lanh dao co su dong gop xuat sac boi tam nhin sau rong va tri tue sac sao. Nhung pham chat tieu bieu do, mot phan do bam sinh, do tich luy qua qua trinh hoat dong thuc tien lau dai o nhung noi dau song ngon gio cua cach mang, va dac biet do phong cach gan gui binh di, kha nang tap hop va khai thac co hieu qua nhung tri thuc tien tien cua mot tap the chuyen gia gioi ve nhieu mat: chinh tri, kinh te, khoa hoc cong nghe, van hoa nghe thuat v.v….

Nho the, ong cung voi lanh dao Dang va Nha nuoc dua ra duoc nhung quyet sach dung dan, nhung giai phap hieu qua cho su phat trien cua dat nuoc. Nhieu chu truong cua Chinh phu mang dau an cua ca nhan Thu tuong Vo Van Kiet da duoc thuc tien chung minh la dung dan, nhung khong phai duoc moi nguoi dong tinh ngay tu dau.

De bien duong loi, chu truong thanh hien thuc, co Thu tuong Vo Van Kiet da tung the hien mot phong cach lanh dao sau sat, cu the va dac biet long dung cam den muc quyet liet. Va tren het la bau nhiet huyet doi voi van menh cua dat nuoc va so phan cua nhan dan khong he voi can.

Ong the hien phong cach, tinh than do khong chi khi o cuong vi nha lanh dao cao nhat cua mot thanh pho (Bi thu Thanh uy TP. HCM), cua Chinh phu, ma ca khi ong khong con giu trong trach nao trong Dang va Nha nuoc.

Nha phan bien xa hoi


Nhung nam sau khi ve huu, co Thu tuong Vo Van Kiet noi tieng la mot nguoi phan bien sac sao, dam neu chinh kien thang than voi cac co quan Dang va Nha nuoc voi tinh than gop y, xay dung.

Trong 10 nam: 1997 – 2007, truoc moi su kien nong bong, quan trong mang tam quoc gia hoac anh huong lon den quyen loi nhan dan, lai thay Cong dan Vo Van Kiet len tieng. Co khi la mot bai viet, co luc la bai tra loi phong van, va dac biet co ca nhung buc thu ngo cong khai gui len cac cap lanh dao dat nuoc.

Trong thoi gian gan day, ong phat bieu y kien, kien nghi voi cac co quan Dang va Nha nuoc don dap hon. Tu nhung van de trong dai nhu y kien “dong gop voi dai hoi X”, hoa hop dan toc, den nhung kien nghi, gop y, phat bieu ve nhung su viec cu the nhu quy hoach thanh pho doc song Hong, viec xay nha Quoc hoi v.v....

Nhung y kien cua ong duoc trinh bay thang than va chua tam huyet lon voi nuoc voi dan. Du duoc chap nhan hay khong, cac y kien cua ong deu rat quy, rat dang tran trong, phu hop long dan va duoc nguoi dan mong cho, don nhan.

Tu tuong “doi moi”, hanh dong “doi moi”, cong lao trong su nghiep “doi moi” cung voi bau nhiet huyet voi dat nuoc va nhan dan cua co Thu tuong Vo Van Kiet da dua ong tro thanh mot trong nhung nha lanh dao Dang va Nha nuoc xuat sac, mot hinh anh tieu bieu cua Viet Nam trong thoi ky doi moi va hoi nhap.

Tieu su co Thu tuong Vo Van Kiet

Dong chi Vo Van Kiet, ten khai sinh la Phan Van Hoa, bi danh Sau Dan, sinh ngay 23/11/1922 tai xa Trung Hiep, huyen Vung Liem, tinh Vinh Long.

Nam 1938, dong chi tham gia hoat dong trong phong trao Thanh nien phan de. Thang 11/1939, dong chi duoc ket nap vao Dang Cong san Dong Duong, lam Bi thu Chi bo, Huyen uy vien va tham gia cuoc khoi nghia Nam Ky o huyen Vung Liem, Vinh Long.

Tu nam 1941 - 1945: Hoat dong cach mang o Rach Gia, tham gia Tinh uy lam thoi va tham gia khoi nghia cuop chinh quyen o Rach Gia.

Sau Tong khoi nghia Thang Tam nam 1945, khi thuc dan Phap tai chiem Nam Bo, dong chi lam Uy vien Chinh tri dan quan cach mang lien tinh Tay Nam Bo.

Nam 1950, dong chi duoc dieu ve tinh Bac Lieu lam Pho Bi thu roi Bi thu Tinh uy Bac Lieu.

Nam 1955, dong chi duoc bau vao lam Uy vien xu uy Nam Bo, Pho Bi thu lien Tinh uy Hau Giang.

Nam 1959, dong chi duoc dieu ve Khu Sai Gon - Gia Dinh lam Bi thu khu uy T.4 (Sai Gon - Gia Dinh) cho den cuoi nam 1970.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu III cua Dang (nam 1960), dong chi duoc bau lam Uy vien du khuyet BCH Trung uong Dang. La Uy vien Trung uong Cuc mien Nam, dong chi tiep tuc lam Bi thu khu uy T.4 (Sai Gon - Gia Dinh), roi Bi thu Khu 9 (Khu Tay Nam Bo).

Nam 1972 dong chi duoc bau lam Uy vien chinh thuc Ban chap hanh Trung uong Dang khoa III.

Tu nam 1973 den 1975 dong chi duoc dieu ve cong tac o Trung uong Cuc va la Uy vien Thuong vu Trung uong Cuc mien Nam. Trong thoi gian chuan bi giai phong Sai Gon, dong chi duoc Trung uong Cuc phan cong lam Dang uy dac biet trong Uy ban Quan quan hanh pho Sai Gon.

Nam 1976 dong chi lam Pho Bi thu Thanh uy, Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh. Dong chi duoc bau lam dai bieu Quoc hoi khoa VI.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu IV cua Dang (nam 1976), dong chi duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang bau lam Uy vien du khuyet Bo Chinh tri va duoc phan cong lam Bi thu Thanh uy TP.HCM.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu V cua Dang (thang 3 - 1982), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao Ban chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu VI cua Dang (thang 12 - 1986), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri. Thang 02 - 1987, dong chi duoc bau lam dai bieu Quoc hoi khoa VIII va duoc Quoc hoi phe chuan giu chuc Chu nhiem Uy ban Ke hoach Nha nuoc, Pho Chu tich Thuong truc roi Pho Chu tich thu nhat Hoi dong Bo truong.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu VII cua Dang (thang 6 - 1991), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao Ban Chap hanh Trung uong Dang, duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri. Tai ky hop thu nhat QH khoa VIII, dong chi duoc QH phe chuan giu chuc Pho Chu tich Hoi dong Bo truong.

Tai ky hop thu 9, QH khoa VIII (thang 8/1991), dong chi duoc QH bau giu chuc Chu tich Hoi dong Bo truong nuoc CHXHCN Viet Nam.

Tai DH dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang (thang 6/1996), dong chi tiep tuc duoc bau lai vao BCH Trung uong Dang, duoc BCH Trung uong Dang bau lam Uy vien Bo Chinh tri va duoc cu lam Uy vien Thuong vu Bo Chinh tri.

Tai ky hop thu nhat QH khoa IX (1992 - 1997), dong chi duoc QH bau lam Thu tuong Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam, Pho Chu tich Hoi dong Quoc phong va An ninh.

Tu thang 12/1997 den thang 4/2001, dong chi duoc Hoi nghi lan thu tu BCH Trung uong Dang khoa VIII cu lam co van BCH Trung uong Dang Cong san VN.

Dong chi la DB Quoc hoi cac khoa VI, VIII, IX.

Do co cong lao to lon doi voi su nghiep cach mang cua Dang va dan toc, dong chi da duoc Dang va Nha nuoc tang thuong Huan chuong Sao vang, nhieu huan chuong, huy chuong cao quy khac va Huy hieu 60 nam tuoi Dang.

Mot so bai viet va trao doi cua co Thu tuong Vo Van Kiet


TIN LIEN QUAN

Danh sach Ban le tang dong chi Vo Van Kiet:

1. Ong Nong Duc Manh, Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Truong ban le tang.

2. Ong Nguyen Minh Triet, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

3. Ong Nguyen Tan Dung, Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

4. Ong Nguyen Phu Trong, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

5. Ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu.

6. Ong Nguyen Sinh Hung, Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu.

7. Ong Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban To chuc Trung uong.

8. Ong Nguyen Van Chi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

9. Ong Pham Gia Khiem, Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu, Bo truong Ngoai giao.

10. Ong Truong Vinh Trong, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Pho Thu tuong Chinh phu.

11. Dai tuong Phung Quang Thanh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Quoc phong.

12. Dai tuong Le Hong Anh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Cong an.

13. Ong Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TP. Ho Chi Minh.

14. Ong Pham Quang Nghi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy Ha Noi.

15. Ba Tong Thi Phong, Bi thu Trung uong Dang, Pho Chu tich Quoc hoi.

16. Dai tuong Le Van Dung, Bi thu Trung uong Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam.

17. Ong To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong.

18. Ong Huynh Dam, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam.

19. Ong Nguyen Thien Nhan, Uy vien Trung uong Dang, Pho Thu tuong Chinh phu, Bo truong Giao duc va Dao tao.

20. Ong Hoang Trung Hai, Uy vien Trung uong Dang, Pho Thu tuong Chinh phu.

21. Ba Ha Thi Khiet, Uy vien Trung uong Dang, Truong Ban Dan van Trung uong.

22. Ong Tran Van Hang, Uy vien Trung uong Dang, Truong Ban Doi ngoai Trung uong.

23. Ong Vo Hong Phuc, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Ke hoach - Dau tu.

24. Ong Tran Van Tuan, Uy vien Trung uong Dang, Bo truong Noi vu.

25. Ong Dang Ngoc Tung, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Tong Lien doan Lao dong.

26. Ong Nguyen Quoc Cuong, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Hoi Nong dan.

27. Ba Nguyen Thi Thanh Hoa, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Hoi Lien hiep phu nu Viet Nam.

28. Ong Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Trung uong Doan Thanh nien Cong san HCM.

29. Trung tuong Tran Hanh, Chu tich Hoi cuu chien binh Viet Nam.

30. Ong Truong Van Sau, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Vinh Long.

31. Ong Phan Tan Dat, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Bac Lieu.

32. Ong Truong Quoc Tuan, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Kien Giang.

33. Ong Vo Thanh Binh, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy Ca Mau.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.