Cong chung tu mo hinh duy nhat trong tuong lai

Thứ hai, 28 Tháng bảy 2008, 03:58 GMT+7

"Tiem nang cua linh vuc cong chung con rat lon. Hoat dong cong chung dang khoi sac va rat co trien vong trong tuong lai", Vu truong Vu Hanh chinh tu phap (Bo Tu phap) Tran That du bao.


Vu truong Vu Hanh chinh tu phap (Bo Tu phap) Tran That: "Su menh cua cong chung la cong vu, chu khong phai tu vu". Anh: VA


Nguoi ban cua cac cac ngan hang, cong ty

Thua ong, la nguoi truc tiep tham gia xay dung Luat Cong chung, nay cam keo cat bang khanh thanh cac VPCC - thanh qua cua cong cuoc cai cach hanh chinh va cai cach tu phap, cam giac cua ong the nao?

Toi rat mung vi day chinh la mo hinh to chuc hanh nghe cong chung trong tuong lai, den mot giai doan nao do se chi con mo hinh duy nhat nay.

Sau mot nam mot thang thuc hien Luat Cong chung, buoc dau co boc lo mot so lung tung, nhung nay da thu duoc ket qua: 52 cong chung vien (CCV) duoc bo nhiem de mo VPCC, so ho so dang cho xet duyet con rat nhieu. Ca nuoc, trong do co Ha Noi, da co gan 20 VPCC dang va chuan bi di vao hoat dong.

Toi cho rang, tiem nang cho linh vuc nay con rat lon. Hoat dong cong chung dang khoi sac va rat co trien vong trong tuong lai.

Phai rat tin tuong o kha nang ton tai, tru vung thi nhieu luat su moi chuyen sang linh vuc cong chung, nhung ho con e ngai mot dieu la nguoi dan noi chung van tin tuong nhung gi thuoc ve Nha nuoc hon?

CCV du lam viec o phong cong chung (Nha nuoc - PV) hay VPCC deu thua hanh nhiem vu cong cua Nha nuoc, su menh cua cong chung la cong vu, chu khong phai tu vu. Hoat dong xua la hanh chinh, nay la dich vu cong, se cai thien moi truong tiep xuc giua nguoi yeu cau cong chung va nguoi thuc hien dich vu cong chung.

"Tranh chap trong cac quan he giao dich dan su dang tro thanh pho bien. Mot trong nhung nguyen nhan quan trong chinh la cac giao dich dan su thieu nhung bang chung xac thuc ro rang va co gia tri phap ly.

Cong chung gop phan lam giam thieu cac tranh chap noi tren".

Truong VPCC Thang Long Tran Cong Truc, nguyen Truong Ban Bien gioi Chinh phu


Phong cong chung va VPCC chi khac nhau o cho, CCV VPCC khong phai la cong chuc nha nuoc, nhung toi day CCV o phong cong chung cung chuyen thanh vien chuc. Thu hai, nguon ngan sach cua VPCC khong phai tu Nha nuoc.

Ngoai hai diem nay, trach nhiem cung nhu chuc nang, nhiem vu cua phong cong chung va VPCC khong co gi khac biet, gia tri phap ly van ban ho ky la nhu nhau.

Ngoai ra, thu nhap cua CCV du o phong cong chung hay VPCC deu phu thuoc vao so luong khach hang, vao uy tin, chat luong ma ho tao dung.

Nhung con rui ro trong hoat dong cong chung? Trong truong hop phong cong chung gay thiet hai, da co Nha nuoc dung ra boi thuong, con cong chung tu thi sao?

Luat da quy dinh rat ro, bao dam an toan cho cac CCV va khach hang. CCV chiu trach nhiem vat chat truoc khach hang va trach nhiem vat chat do la 100%.

CCV phai mua bao hiem trach nhiem nghe nghiep, den bu neu gay thiet hai. Ngoai viec tu ban than CCV phai boi thuong thi con co bao hiem chi tra.

Nhung dung nghi cu cong chung la rui ro. Cong chung la mot thu tuc phap ly rat chat che. Ngoai ra, tu nay tro di, hoat dong quan ly Nha nuoc, ma cu the la cua cac So Tu phap se duoc tang cuong.Nhung hop dong dau tien duoc ky ket ngay tai le khai truong VPCC. Anh: VA
CCV chinh la nguoi ban cua cac chu the trong nen kinh te thi truong: cac ngan hang, cong ty... trong qua trinh ky ket hop dong giao dich, bao dam an toan.

Phai sua Luat Dat dai, Luat Nha o

Truong VPCC Dong Anh la nguoi tung tu nghiep sau dai hoc o Nga va thuc tap o nhieu VPCC ben do. Chi ke o Nga, 1 km pho co the co 3 - 4 VPCC boi doi tuong hop dong giao dich duoc dua vao cong chung rat rong. Vi du, muon cho ai muon xe o to thi chu xe phai lam giay uy quyen. Ong co lo ngai rang o ta, cac VPCC va ke ca phong cong chung cung se khong co nhieu khach hang, dan toi thua lo khong, boi luat khong "mo" nhu vay?

"Tat ca cac phong cong chung deu se phai sap xep lai to chuc bo may.

"Ong" Nha nuoc hien co nhieu uu the nhung xu the xa hoi hoa la tat yeu, den mot luc nao do chung toi se phai cat giam bien che".

Truong Phong cong chung so 4 (Ha Noi) Dang Manh Tien


Thuc te, chung ta co mot "bien" hop dong giao dich, nhung cac luat nhu Luat Dat dai, Luat Nha o, tham chi Bo Luat Dan su van quy dinh rang, ngoai phong cong chung ra, UBND cap xa cung co tham quyen chung thuc cac hop dong giao dich.

Nguoi dan co the ra UBND chu khong den phong cong chung, trong khi theo dieu tra cua chung toi, hau het cac hop dong giao dich dat dai ma UBND xa chung thuc khong dat yeu cau, boi ong chu tich UBND xa co phai la chuyen gia phap luat dau.

Toi khang dinh, neu ra toa thi gan 100% hop dong do UBND xa chung thuc deu vo hieu.

Chung toi dang xay dung de an chien luoc phat trien to chuc hanh nghe cong chung, trong do phai tao viec lam cho cong chung. Ve the che, phai sua Luat Dat dai, Luat Nha o.

Cac VPCC cung muon duoc cac phong cong chung chia se thong tin va duoc tiep can voi phan mem quan ly nghiep vu cong chung cua Bo Tu phap. Bo co san sang cho viec nay?

Phong cong chung va VPCC se chia se thong tin, dac biet ve bat dong san. Theo Luat Cong chung, nhung thong tin trong du lieu chung co gia tri trong pham vi toan tinh.

Vi du mot ngoi nha duoc the chap de vay von, can du lieu chung de chia se de tranh truong hop chu nhan co the den nhieu VPCC khac nhau de cong chung nhieu lan, di the chap o cac ngan hang khac nhau.

Bo Tu phap co phan mem master chung, se ho tro cung cap du lieu chung tren cung mot tinh, CCV se truy cap truoc khi cong chung xem tai san co dang the chap, hay tranh chap khong. Tuong lai se co du lieu chung cho toan quoc.

Cung phai noi them rang giua hai khu vuc, khong nen dat ra van de canh tranh ma phai cung nhau hop tac. Toi day, se thanh lap Hiep hoi CCV de cung nhau nang cao nghiep vu, bao dam dao duc hanh nghe cong chung.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.