Chot quy trinh lay phieu tin nhiem

Thứ bảy, 12 Tháng một 2013, 12:03 GMT+7

Quy trinh huong dan cach lay phieu, bo phieu tin nhiem tai QH se duoc thong qua trong phien hop Uy ban Thuong vu QH dau tuan toi.

Lay phieu tin nhiem ca Chu tich nuoc va Thu tuong

De viec lay phieu tin nhiem bat dau duoc thuc hien vao thang 5 sap toi, Uy ban Thuong vu QH dang soan thao nghi quyet huong dan thi hanh.

Nghi quyet da duoc thao luan lan dau tai phien hop Uy ban Thuong vu QH thang 12. Nhung sau do Chu tich QH Nguyen Sinh Hung da yeu cau ban soan thao phai dua ra quy trinh huong dan chat che, than trong hon.

QH se lay phieu tin nhiem voi cac chuc danh lanh dao chu chot tai ky hop thang 5 toi. Anh: Minh Thang
Chot quy trinh lay phieu tin nhiem


Theo Chu tich QH, de viec danh gia cua dai bieu chinh xac va khach quan, Thuong vu can cung cap day du thong tin can thiet, quy dinh ro cac noi dung ma nhan su phai giai trinh truoc QH. Trong cong tac can bo phai co su chuan bi. Truong hop QH mien nhiem mot nhan su nao do, thi phai bau duoc ngay nguoi thay the tai cung mot ky hop.

Ngoai noi dung tren, tai phien hop thuong vu lan nay, Uy ban Thuong vu QH se cho y kien ve cac du an luat dat dai (sua doi), luat Khoa hoc cong nghe (sua doi)…

Thuong vu cung se cho y kien ve viec ban hanh nghi dinh quy dinh cong nhan ngay truyen thong, ngay ky niem cua Viet Nam.

Phien hop se dien ra tu ngay 14-16/1.

Le Nhung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.