Can bo dat dai tai chinh Ha Noi ngai bi luan chuyen

Thứ tư, 08 Tháng tư 2009, 05:56 GMT+7

Cuoc thao luan ve cac giai phap thuc hien chien luoc can bo den nam 2020 cua Thanh uy Ha Noi chieu qua (7/4) tap trung vao danh gia hieu qua va go "vuong" cho chu truong luan chuyen can bo ma Thanh uy moi thuc hien gan day.

1 so, 13 pho giam doc


Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi: "HN se bo nhiem can bo khong phai la nguoi dia phuong". Anh: PH


De giai toa nhung ban khoan xung quanh chu truong dua can bo ve co so, Pho Bi thu Thanh uy Nguyen Cong Soai bao cao can ke tung buoc trong quy trinh luan chuyen. Theo do, nhung can bo thuoc dien luan chuyen nhung sau do xin chuyen vi tri cong tac deu duoc giai quyet.

Chang han, mot pho giam doc So Quy hoach Kien truc da chuyen ve Bo Xay dung. Mot vi pho giam doc So Tai nguyen - Moi truong da chuyen len Bo Ngoai giao.

Den nay, Ha Noi da dua 40 can bo so, nganh ve lam pho bi thu, pho chu tich cac quan, huyen. Cuoi thang 4 nay, se tiep tuc luan chuyen them 20 can bo tren co so bo tri dung nang luc, so truong cua tung nguoi.

Theo ong Soai, viec luan chuyen, dieu dong can bo duoc lam cong khai, dan chu, tap trung. Tuy nhien, can bo lam viec o nhung linh vuc dinh dang den quyen loi vat chat nhu dat dai, tai chinh... co tam ly ngai luan chuyen. Nguoi dung dau nhieu so, nganh khi duoc yeu cau len ke hoach luan chuyen o don vi minh lai co thai do ne tranh, do ngai dung cham den quyen loi cua cap duoi.

Bi thu huyen uy Gia Lam cung phan anh, co nhieu truong hop can bo xuong co so chua dap ung tieu chuan va yeu cau cong viec. Thanh uy lai dang co chu truong thi diem bo tri mot so chuc danh lanh dao chu chot nhu bi thu, chu tich UBND, truong cac nganh cong an, tai chinh... khong phai nguoi dia phuong trong khi am hieu dia ban phai duoc xem la tieu chi quan trong cua mot lanh dao.

Bi thu Thanh uy HN Pham Quang Nghi khang dinh, viec luan chuyen can bo truoc khi bau cu nhiem ky moi la het suc can thiet va can duoc tien lieu truoc. "Can chu dong luan chuyen can bo de co dieu kien boi duong, thu thach truoc khi bat dau nhiem ky moi. Khong duoc lam xue xoa", ong Nghi yeu cau. Luan chuyen, dieu dong can bo tiep tuc duoc xem la nhiem vu trong tam cua cong tac can bo trong nam 2009.


TIN LIEN QUAN
Ve cac y kien de nghi Ha Noi duoc keo dai co che dac thu (mot cap truong va nhieu pho) them mot nhiem ky nua, Bi thu Thanh uy HN Pham Quang Nghi khang dinh, Ha Noi "khong the tiep tuc keo dai" chuyen mot so co toi 13 pho giam doc.

Bo nhiem chuyen gia dau nganh

Nhieu dot pha moi cho cong tac can bo cua Ha Noi den nam 2020 se duoc thanh pho trien khai. Ban To chuc Thanh uy se khan truong xay dung cac quy che ve thuc hien thi diem viec thi tuyen vao mot so chuc vu lanh dao so, nganh; quy che lay y kien quan chung danh gia can bo; .

Dac biet, thoi gian toi se thi diem cach tuyen chon can bo vao cac chuc danh lanh dao cap phong thuoc so, quan... Bi thu nhieu quan, huyen co mat tai hoi nghi da "than tho" ve tinh trang, lau nay, mang tieng la Thu do nhung cach su dung can bo van la "co sao dung vay".

De khac phuc tinh trang nay, ong Pham Quang Nghi cho hay, se xem xet bo nhiem cac chuyen gia dau nganh ve lam viec o nhung linh vuc trong yeu cua thanh pho.

Ve doi ngu can bo chu chot co so, Ha Noi cung dat muc tieu den nam 2020, co 55% can bo trinh do dai hoc (nay la 26,2%); tuoi duoi 45 se chiem 65 - 70% (hien nay la 48,8%).

Theo Pho Bi thu Nguyen Cong Soai, day la cac bien phap nham khac phuc han che thieu can bo gioi trong cac nganh khoa hoc, ky thuat, quan ly do thi, kinh te.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.