Cai cach luong Chua trinh Trung uong muc cu the

Thứ sáu, 27 Tháng tư 2012, 06:15 GMT+7

Vu truong Vu Tien luong, Bo Noi vu Doan Cuong cho hay se tiep tuc nghien cuu de an cai cach luong de dong bo voi cac de an khac.

Vu truong Vu Tien luong, Bo Noi vu Doan Cuong. Anh: Minh Thang
Cai cach luong: Chua trinh Trung uong muc cu the
Trao doi voi TS ngay 26/4, ong Doan Cuong cho biet cai cach luong can bo, cong chuc, vien chuc giai doan 2013 – 2020 la mot de an lon, phuc tap nen tu nay den 2013 se nghien cuu de trien khai cac noi dung ma hoi nghi Trung uong cac khoa truoc da ket luan. Sau do se tiep tuc nghien cuu, hoan thien de an de dong bo voi cac de an ve tinh gian bien che, sap xep to chuc bo may va se trinh Trung uong vao thoi diem thich hop.

O cuoc hop bao thuong ky thang truoc cua Bo Noi vu, Vu pho Vu Tien luong Nguyen Thi Bich Thu cho hay se co gang den nam 2018 dieu chinh luong toi thieu cua cong chuc dam bao nhu cau toi thieu khoang 3 trieu dong/thang va phu cap cong vu khoang 30%.

Truoc do, tai hoi thao dinh huong cai cach chinh sach tien luong to chuc ngay 20/12 o TP.HCM, co 3 phuong an luong toi thieu duoc dua ra: bang muc toi thieu khu vuc doanh nghiep thanh thi (2 trieu dong); bang muc binh quan cua cac muc luong toi thieu vung cua khu vuc doanh nghiep (1,68 trieu dong); va can cu nhu cau cua ban than nguoi lao dong, bang muc chi tieu dau nguoi binh quan cua ca nuoc cong them nhu cau nuoi duong cha me, con cai (3,15 trieu dong).

Tuy nhien, theo ong Doan Cuong, tai hoi nghi Trung uong 5 dau thang 5 toi, 3 phuong an nay khong con nam trong de an ma Bo Noi vu trinh.

Theo Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh giai doan 2011 – 2020, Chinh phu xac dinh, den nam 2020, luong cua can bo, cong chuc, vien chuc duoc cai cach co ban, bao dam duoc cuoc song va gia dinh o muc trung binh kha trong xa hoi.

Khong tang bien che

Tai cuoc hop bao chieu 26/4, Vu pho Vu To chuc - Bien che, Bo Noi vu Thai Quang Toan cho biet con so tang bien che cong chuc ca nuoc nam ngoai - 1.449 nguoi, trong do tang o trung uong 39 nguoi - van giu nguyen cho den thoi diem nay.

Thu truong Bo Noi vu Tran Anh Tuan khang dinh so tang nay deu o cac don vi, co quan duoc tang them nhiem vu moi, hoac phat sinh cac to chuc moi do yeu cau cua quan ly nha nuoc, vi du cac phong kiem soat TTHC o cac dia phuong, "khong co don vi nao tu nhien duoc tang bien che".

Ong Tuan nhan manh neu cac co quan, don vi chua xac dinh duoc vi tri viec lam, viec tang bien che se bi han che va siet chat.

"Da xac dinh vi tri viec lam thi chua chac tang bien che ma co khi con giam, vi khi lam ro chuc nang nhiem vu duoc giao, khoi luong cong viec, pham vi quan ly va doi tuong phuc vu, so vi tri viec lam co the khong bang so cong chuc hien co", ong Tuan noi.

Thu truong Noi vu cho biet them, sau 5 nam thuc hien Nghi dinh 132 cua Chinh phu ve tinh gian bien che, ca nuoc da giam duoc hon 54.000 cong chuc. Bo Noi vu kien nghi Chinh phu tiep tuc trien khai nghi dinh nay.


Chung Hoang

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.