Vu tieu cuc ve dat dai o Tay Ninh 5 can bo chu chot cua tinh bi ky luat

Thứ sáu, 17 Tháng ba 2006, 23:33 GMT+7


Vu tieu cuc ve dat dai o Tay Ninh 5 can bo chu chot cua tinh bi ky luat
Quang canh cuoc gap go giua lanh dao tinh Tay Ninh va cac nha bao. anh: H.S

* Gan 100 can bo khac dang cho hinh thuc ky luat

Ngay 17.3, lan dau tien sau hon 4 thang bao chi phanh phui viec chia chac hang tram hecta dat cong tai tinh Tay Ninh, mot cuoc gap go giua lanh dao tinh va cac nha bao da duoc to chuc.

Pho bi thu Tinh uy, ong Nguyen Thanh Long cho biet cac sai pham ve quan ly dat dai o tinh la co that nhung deu xay ra vao nhung nam dau va giua thap nien 90, thoi diem theo ong Long la dat dai gan nhu bo khong, dan thi ngheo nen ai co von cu nhan dat lam. Cac van ban phap ly ve quan ly su dung dat cung chua hoan thien nen co nguoi khong biet la vi pham.

Vu tieu cuc ve dat dai o Tay Ninh 5 can bo chu chot cua tinh bi ky luat
Ong Nguyen Thanh Long


Ve cac dien bien sau khi bao chi dang tai, ong Long cho biet Uy ban Kiem tra Trung uong Dang da vao cuoc tu thang 10.2005 va da co ket luan vu viec. Uy ban Kiem tra Trung uong Dang cung da co hinh thuc ky luat 5 can bo chu chot cua tinh Tay Ninh vi lien quan den cac sai pham ve quan ly dat dai, su dung dat qua nhieu. Truoc khi dua ra quyet dinh ky luat, Uy ban Kiem tra Trung uong Dang da lam viec voi tung nguoi ve nhung sai pham cua ho. Trong vong mot thang sau khi nhan quyet dinh ky luat, cac ca nhan duoc quyen khieu nai neu muon. Hien UBND tinh cung da lap doan thanh tra va se tien hanh thanh - kiem tra cac sai pham ve dat dai cua nhung ca nhan, to chuc do tinh quan ly; cac co quan chuc nang thi xa, huyen cung dong thoi tien hanh dong tac nay. Tu nay den cuoi thang 6.2006, cac doan thanh - kiem tra se co ket luan va tinh se co hinh thuc ky luat voi tung ca nhan. Duoc biet co khoang 100 can bo cac xa, huyen trong tinh dang nam trong dien co sai pham va dang cho hinh thuc ky luat.

Theo bao cao moi day gui Van phong Chinh phu ve viec xu ly khieu nai cua cong dan va nhung vu viec bao chi neu, UBND tinh Tay Ninh cho biet, trong du an Chang Riec (huyen Tan Bien), tinh da co phuong an thu hoi toan bo giay chung nhan quyen su dung dat cua can bo va chuyen sang cho thue theo hop dong giao khoan het chu ky cay cao su. Doi voi 40 ha dat ma Ban quan ly du an Chang Riec chuyen nhuong sai muc dich thi thu hoi giay chung nhan quyen su dung dat va giai quyet theo phap luat. Rieng 12 can bo mua dat trong khu pho 30/4, tinh da kiem diem 6 nguoi thuoc Ban Thuong vu Tinh uy; 4 can bo khac dang kiem diem; 2 can bo da ve huu chua kiem diem. Cong ty Xay dung va phat trien do thi tinh, don vi thuc hien va ban nha dat thuoc du an nay cung da kiem diem...

5 can bo chu chot cua tinh Tay Ninh bi Uy ban Kiem tra Trung uong Dang cong bo xu ly ky luat:

Bon nguoi bi ky luat o muc canh cao:

- Ong Nguyen Van Tien, Pho bi thu Tinh uy - Chu tich UBND tinh.
- Ong Duong Thanh Hong, uy vien Thuong vu - Pho bi thu Ban Can su dang - Pho chu tich UBND tinh.
- Ong Nguyen Van Chau, Thuong vu Tinh uy - Pho bi thu Ban Can su dang - Pho chu tich UBND tinh.
- Ong Nguyen Xuan Hong, Tinh uy vien - Giam doc So Tai chinh.

Rieng ong Truong Tung Thanh, uy vien Thuong vu - Bi thu Thi uy thi xa Tay Ninh bi cach chuc Tinh uy vien.

H.SCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.