Thu tuc chuyen nhuong Quyen su dung dat

Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2012, 08:48 GMT+7

Hoi: Nam 1999, gia dinh toi duoc cap Giay chung nhan quyen su dung dat mang ten Ho gia dinh. Hien nay, gia dinh toi muon lam thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thi nhung ai trong ho gia dinh phai ra ky hop dong ?

Tra loi:

 VAN BAN PHAP LUAT THAM CHIEU (DIEU CHINH, CO LIEN QUAN)

 • Bo luat dan su nam 2005
 •  Y KIEN PHAP LY

  Trong truong hop Giay chung nhan quyen su dung dat mang ten ho gia dinh thi khi lam cac giao dich : chuyen nhuong, tang cho, cho thue, the chap, bao lanh…thi nhung nguoi tu du 15 tuoi tro len trong ho gia dinh phai ky hop dong theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 109 Bo luat Dan su :

  “…Viec dinh doat tai san la tu lieu san xuat, tai san chung co gia tri lon cua ho gia dinh phai duoc cac thanh vien tu du muoi lam tuoi tro len dong y; doi voi cac loai tai san chung khac phai duoc da so thanh vien tu du muoi lam tuoi tro len dong y”

  Thu tuc chuyen nhuong Quyen su dung dat

        Khi lam cac giao dich thi nhung nguoi tu du 15 tuoi tro len trong ho gia dinh phai ky hop dong

  Theo quy dinh tai khoan 1 dieu 20 Bo luat dan su : “Nguoi tu du sau tuoi den chua du muoi tam tuoi khi xac lap, thuc hien giao dich dan su phai duoc nguoi dai dien theo phap luat dong y, tru giao dich nham phuc vu nhu cau sinh hoat hang ngay phu hop voi lua tuoi hoac phap luat co quy dinh khac”

  Va khoan 1 dieu 21 quy dinh: “Nguoi chua du sau tuoi khong co nang luc hanh vi dan su. Giao dich dan su cua nguoi chua du sau tuoi phai do nguoi dai dien theo phap luat xac lap, thuc hien.”

  Theo do, nhung nguoi chua du 15 tuoi trong ho gia dinh nha ban phai co nguoi dai dien theo phap luat de ky

  Ngoai ra, nhung nguoi la vo hoac chong cua nhung nguoi trong ho gia dinh cung phai ky hop dong, tru truong hop co giay to chung minh phan tai san cua nguoi vo hoac chong nam trong khoi tai san chung cua ho gia dinh la phan tai san rieng cua nguoi do.

  Luat su Hoang Lan Huong
  Cong ty CP Viet Luat – VPLS Vlaw

  Viet Bao.vn

  Cac bai viet khac:

  Tiep theo >>


  ^ Lên đầu trang ^


  Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
  Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.