Thong tin moi nhat ve vu no kho cua Z121

Chủ nhật, 13 Tháng mười 2013, 14:55 GMT+7

- Den 8 gio sang 13/10, da xac dinh duoc 23 nguoi bi chet, 71 nguoi bi thuong trong vu chay no kho thuoc phao hoa tai Xi nghiep Phao hoa – Thuoc no thuoc Cong ty TNHH mot thanh vien Hoa chat 21 (Z121). Cac nan nhan bi thuong dang duoc dieu tri tai cac co so y te tuyen huyen, tinh va benh vien cua Bo Quoc phong, Quan khu 2.

>> Bat thuong no kho san xuat phao hoa

Sang 13/10, Thuong truc Tinh uy, HDND, UBND, Uy ban MTTQ tinh Phu Tho da to chuc hop nhanh ban phuong an khac phuc hau qua chay no tai Xi nghiep Phao hoa - Thuoc no thuoc Cong ty TNHH mot thanh vien Hoa chat 21 (Z121) cua Tong cuc Cong nghiep Quoc phong - Bo Quoc phong dong tren dia ban xa Khai Xuan va xa Vo Lao, huyen Thanh Ba, tinh Phu Tho.

Anh minh hoa

Vu no da san phang mot phan nha may Z121. Anh: VnExpress.

Theo bao cao nhanh cua cac co quan lien quan, den 8 gio sang nay, da xac dinh duoc 23 nguoi bi chet trong vu chay no; 71 nguoi bi thuong duoc dua vao dieu tri tai cac co so y te tuyen huyen, tinh va benh vien cua Bo Quoc phong, Quan khu 2.

Nguyen nhan cua vu chay no duoc xac dinh la do su co ky thuat day chuyen san xuat A17 cua Xi nghiep.

Ngay sau khi xay ra chay no, lanh dao tinh da truc tiep den hien truong chi dao luc luong quan doi, cong an, y te, huyen Thanh Ba va mot so nganh lien quan tich cuc phoi hop voi Quan khu 2, Tong cuc Cong nghiep Quoc phong khoanh vung khong de dam chay lan ra cac khu vuc lan can va dap tat dam chay, dua nguoi bi thuong di cuu chua; dong thoi den cac co so y te tham hoi, dong vien cac nan nhan, gia dinh bi nan.

Phat bieu tai buoi hop, Bi thu Tinh uy Phu Tho Hoang Dan Mac nhan manh, cac dia phuong, don vi tiep tuc tap trung dam bao an ninh trat tu quanh khu vuc xay ra su co. Luc luong quan doi, cong an tiep tuc khan truong tham gia phoi hop cong tac cuu ho, cuu nan; phoi hop voi cac co quan chuc nang xac dinh pham vi anh huong, thong ke thiet hai tai san doi voi tung ho gia dinh dam bao cong bang, khach quan, kip thoi. Nganh Tai nguyen va Moi truong tien hanh lay mau, kiem tra ve sinh ve khong khi, nguon nuoc nham dao bao cuoc song cho nguoi dan trong vung. Huyen Thanh Ba chi dao thuc hien cac bien phap nham tran an tu tuong cho nhan dan. Nganh Y te tiep tuc cuu chua nan nhan voi tinh than cao nhat de han che tu vong; truong hop can chuyen tuyen phai giai quyet kip thoi...

Tinh se trich ngan sach ho tro cho gia dinh co nguoi chet la 5 trieu dong/nguoi chet; 2 trieu dong/nguoi bi thuong; 10 trieu dong/nha bi chay, sap.

Mot dien bien khac lien quan den su viec, tra loi VnExpress, Thuong tuong Truong Quang Khanh cho biet, dem qua, sau khi ra soat lai so luong cac cong nhan co mat vao thoi diem xay ra chay no, cac co quan chuc nang khang dinh khong con nan nhan nao bi ket lai o hien truong.

"Cac thi the khong nhan dang duoc da khop voi so luong nan nhan mat tich. Bo Quoc phong da chuyen xac nhung nguoi nay den cac benh vien co dieu kien de giam dinh phap y, xac dinh nhan than, ban giao cho gia dinh trong thoi gian som nhat", ong Khanh noi va cho biet Bo Quoc phong dang gap rut giai quyet chinh sach cho cac nan nhan, ho tro nhung nguoi bi thuong nhanh chong hoi phuc.

Cung theo Thuong tuong Khanh, "vu tai nan da duoc khong che hoan toan, khong con nguy co tai phat". Sau khi don dep, ra soat toan bo, nha may se tiep tuc di vao nhiem vu san xuat boi day la phan xuong duy nhat san xuat phao hoa phuc vu le hoi cho ca nuoc va xuat khau ra nuoc ngoai.


Truc Dan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.