Thoi gian de tinh tro cap thoi viec

Thứ năm, 24 Tháng tư 2008, 09:35 GMT+7


Thoi gian de tinh tro cap thoi viec
Nop don nghi viec (anh minh hoa)

Ong Tran Huong (quan Thanh Xuan) hoi: Toi dang lam thu tuc thoi viec, xin quy bao cho biet theo quy dinh cua phap luat, thoi gian lam viec de tra tro cap thoi viec duoc tinh nhu the nao (tu khi thu viec da duoc tinh hay ke tu khi duoc ky hop dong chinh thuc)?

Luat su Nguyen Duy Nguyen tra loi: Theo quy dinh ve phap luat lao dong, thoi gian lam viec duoc tinh tro cap thoi viec la tong thoi gian lam viec (cong don) ke tu khi co quyet dinh tuyen dung den khi cong chuc co quyet dinh thoi viec cua co quan co tham quyen.

Tong thoi gian lam viec bao gom: Thoi gian lam viec thuc te tai co quan, don vi hanh chinh su nghiep nha nuoc; thoi gian lam viec trong cac doanh nghiep nha nuoc, luc luong vu trang ma chua duoc huong tro cap thoi viec hoac chua duoc huong che do phuc vien, che do xuat ngu; thoi gian duoc co quan, don vi ky hop dong lao dong; thoi gian duoc co quan, don vi cu di dao tao, boi duong; thoi gian nghi theo che do nghi le, nghi phep hang nam, nghi viec rieng (nhu to chuc ket hon cho ban than, cho con...); thoi gian nghi viec de chua benh co giay chung nhan cua co quan y te co tham quyen tu cap huyen tro len va thoi gian nay duoc huong tro cap bao hiem xa hoi (BHXH); thoi gian nghi sinh con; thoi gian bi xu ly ky luat hoac truy cuu trach nhiem hinh su ma da duoc co quan, to chuc co tham quyen ket luan la oan, sai; thoi gian bi tam dinh chi cong tac; thoi gian chap hanh hinh phat theo ban an, quyet dinh cua Toa an (truong hop duoc huong an treo, cai tao khong giam giu) va trong thoi gian nay duoc co quan, don vi bo tri lam viec.

Thoi gian lam viec de tinh tro cap thoi viec neu tren la thoi gian co dong BHXH tai co quan, don vi cua Nha nuoc.

Thoi gian cong chuc lam viec thuc te tai co quan Nha nuoc bao gom ca thoi gian cong chuc thuc hien che do cong chuc du bi theo quy dinh cua phap luat.

Truong hop vien chuc duoc tuyen dung ma truoc do thuc hien ky hop dong lao dong co dong BHXH tai co quan, don vi su nghiep nha nuoc thi thoi gian ky hop dong lao dong duoc tinh de huong tro cap thoi viec.

Tien luong toi thieu chung de xac dinh muc tro cap tinh theo moi giai doan dong BHXH, phu hop voi quy dinh chung cua Nha nuoc o moi thoi ky.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.