Tang nha cho con phai lap thanh van ban

Thứ ba, 04 Tháng chín 2012, 10:38 GMT+7

Viec bo me ban noi nhieu lan truoc mat ca gia dinh se cho ban toan bo manh dat khi ho con song khong duoc coi la can cu de xac lap quyen so huu cho ban.
> Di chuc chua duoc lap van ban, co duoc chap nhan?

Theo Dieu 467 Bo luat dan su, viec tang cho bat dong san phai duoc lap thanh van ban co cong chung, chung thuc hoac phai dang ky quyen so huu. Hop dong tang cho bat dong san co hieu luc ke tu thoi diem dang ky; neu bat dong san khong phai dang ky quyen so huu thi hop dong tang cho co hieu luc ke tu thoi diem chuyen giao tai san.

Ben canh do, Dieu 129 Luat Dat dai cung quy dinh, van ban cam ket tang cho hoac hop dong tang cho quyen su dung dat cua ho gia dinh, ca nhan, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai phai co chung thuc cua Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran noi co dat hoac chung nhan cua cong chung nha nuoc.

Ngoai ra, khoan 4 Dieu 146 Nghi dinh 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 ve thi hanh Luat Dat dai con quy dinh: hop dong hoac van ban tang cho quyen su dung dat… co hieu luc ke tu thoi diem dang ky tai Van phong dang ky quyen su dung dat.

Theo cac quy dinh noi tren, nguyen vong cua bo me ban muon tang cho ban manh dat noi tren chi duoc phap luat cong nhan khi nguyen vong do duoc lap thanh van ban (hop dong tang cho hoac van ban tang cho) co chung thuc cua Uy ban nhan dan cap xa noi co manh dat hoac duoc cong chung va phai dang ky tai co quan Nha nuoc co tham quyen.

Nhu vay, viec bo me ban noi nhieu lan truoc mat ca gia dinh la se cho ban toan bo manh dat noi tren khi con song khong duoc coi la can cu de xac lap quyen so huu cho ban. Do do, manh dat do duoc coi la di san thua ke cua bo me ban de lai. Trong truong hop nay, neu bo me ban co di chuc thi di san se duoc phan chia theo di chuc; neu bo me ban khong de lai di chuc thi di san thua ke se duoc chia deu cho 4 anh em ban.

Doi voi cac manh dat va nha ma bo me ban bo tien xay dung cho cac anh trai cua ban truoc day can phai xem xet viec tang cho giua bo me ban va cac anh trai ban duoc thuc hien nhu the nao? Viec tang cho co the the hien o Giay chung nhan quyen su dung dat va giay chung nhan quyen so huu nha cap cho nhung nguoi anh cua ban.

Neu nha dat da dung ten cac anh ban, do la tai san rieng cua cac anh ban, khong the dem phan chia cho cac dong thua ke khac. Trong truong hop nha dat van mang ten bo me ban, nha dat do la di san thua ke cua bo me ban; nhung nha dat nay se duoc gop chung vao voi manh dat ban dang o de chia cho cac dong thua ke.

Thac si, Luat su Pham Thanh Binh
Cong ty Luat Bao Ngoc, Ha Noi

Tin khacCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.