Phu nu nghi thai san duoc huong 100 tien luong

Thứ năm, 13 Tháng mười hai 2012, 23:43 GMT+7

Theo Dieu 34, 35 Luat Bao hiem xa hoi, lao dong nu huong 100% muc binh quan tien luong, tien cong thang dong bao hiem xa hoi cua 6 thang lien ke truoc khi nghi thai san; duoc bao hiem y te tra 80% chi phi sinh no.
> Nghi thai san 6 thang, tien tro cap tra the nao?

Ngay 18/6, Quoc hoi da thong qua Bo luat Lao dong nam 2012 thay the cho Bo luat Lao dong nam 1995. Bo luat Lao dong nam 2012 co hieu luc thi hanh tu ngay 1/5/2013. Mot trong cac diem moi cua luat nay la thoi gian nghi thai san cua lao dong nu. Theo do, thoi gian nghi thai san cua lao dong nu duoc tang len tu 4 thang thanh 6 thang. Toan bo thoi gian nghi thai san duoc bao hiem xa hoi chi tra.

Doi voi truong hop sinh con truoc ngay Bo luat Lao dong nam 2012 co hieu luc, ma den ngay 1/5/2013 van dang trong thoi gian nghi sinh con theo luat cu (4 thang), theo quy dinh tai Dieu 240 Bo luat lao dong nam 2012, nguoi lao dong se duoc nghi them 2 thang va 2 thang nghi them nay cung duoc bao hiem xa hoi chi tra nhu doi voi cac truong hop sinh con sau ngay 1/5/2013.

Viec tang them thoi gian nghi thai san cho lao dong nu da duoc luat quy dinh, do vay moi co quan, to chuc, ca nhan su dung lao dong phai nghiem chinh chap hanh quy dinh nay. Tuy nhien, cung co the co truong hop nguoi su dung lao dong khong biet hoac biet nhung co tinh khong thuc hien. Do vay, truong hop nguoi lao dong khong duoc nguoi su dung lao dong cho nghi du 6 thang co quyen khieu nai den nguoi su dung lao dong hoac de nghi to chuc cong doan (neu co) hoac phong lao dong thuong binh va xa hoi quan, huyen co bien phap yeu cau nguoi su dung lao dong thuc hien dung quy dinh cua phap luat.

Ve muc huong che do thai san, theo quy dinh tai Dieu 34, 35 Luat Bao hiem xa hoi, lao dong nu duoc 100% muc binh quan tien luong, tien cong thang dong bao hiem xa hoi cua 6 thang lien ke truoc khi nghi viec.

Ngoai ra, nguoi lao dong nu con duoc tro cap mot lan khi sinh con bang hai thang luong toi thieu chung.

Doi voi chi phi kham chua benh, sinh con theo quy dinh tai Dieu 22 Luat bao hiem y te, nguoi lao dong duoc bao hiem y te chi tra 80% chi phi va ho phai chiu 20% chi phi.

Luat su Vu Tien Vinh
Cong ty Luat Bao An, Ha Noi

Tweet Y kien ban doc ( 12 )Phu nu nghi thai san duoc huong 100% tien luong

Mat trai cua van de la nhieu cong ty se khong uu tien tuyen dung lao dong nu dang o do tuoi vua moi ket hon hoac sap ket hon

Mat trai cua van de la nhieu cong ty se khong uu tien tuyen dung lao dong nu dang o do tuoi vua moi ket hon hoac sap ket hon

alan_co87 - 10 gio 43 phut truoc Tin khac

co the se tao ra su phan biet doi xu khi tuyen dung lao dong.

co the se tao ra su phan biet doi xu khi tuyen dung lao dong.

traknky - 10 gio 20 phut truoc Thich | 29

Luat su phai ghi ro, dieu kien de bao hiem chiu 80% khi sinh con la ho phai sinh dung tai benh vien dang ky kham chua benh ban dau, con sinh trai tuyen thi bao hiem chi chiu 30%.

Luat su phai ghi ro, dieu kien de bao hiem chiu 80% khi sinh con la ho phai sinh dung tai benh vien dang ky kham chua benh ban dau, con sinh trai tuyen thi bao hiem chi chiu 30%.

Umumti - 10 gio 21 phut truoc Thich | 28

Hien thi them noi dung Y kien cua ban

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.