Phong PC 14 Cong an An Giang Khac tinh cua toi pham

Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2005, 07:21 GMT+7


Phong PC 14 Cong an An Giang Khac tinh cua toi pham
Phong Canh sat hinh su (CA An Giang) dien tap tan cong toi pham.

Bang long qua cam va tri sang tao, Phong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (PC 14) Cong an An Giang da ngan chan co hieu qua cac loai te nan xa hoi tren dia ban.

Thuong ta Nguyen Tan Phuoc, Truong phong PC 14 Cong an An Giang, nhan manh: "Mot trong nhung bi quyet thanh cong cua don vi la chu dong tan cong, tran ap...". Chi tinh tu 2000 den nay, PC 14 da chu dong len ke hoach de xuat Ban giam doc mo nhieu dot tan cong toi pham, qua do triet xoa 202 bang, o, nhom pham toi cuop giat, bat 1.480 doi tuong, thu hoi nhieu hung khi, tra lai tai san cho hang tram nguoi dan.

5 nam qua, trong vai tro nong cot, PC 14 da chu dong phoi hop cung cong an cac huyen, thi, thanh pho dau tranh, kham pha 60 chuyen an, bat 416 doi tuong nguy hiem. Co chuyen an bat den 50 doi tuong, lam ro 72 vu trom, cuop, co chuyen an triet pha 6 bang, nhom, lam ro 50 vu trom, cuop... Dien hinh la chuyen an bat nhom trom cuop, hiep dam hoat dong lien tinh An Giang va Kien Giang vao nam 2000. Day la bang nhom toi pham duong song co hanh vi rat tao bao. Chi trong 2 thang cuoi nam 1999, chung da thuc hien 11 vu cuop tai san voi nhung hanh vi tao bao va da man. Ngoai viec chiem doat tai san, chung con thuc hien hanh vi da man hiep dam tap the phu nu, tre em ngay truoc mat chong, cha cua nan nhan.

Sau khi phan tich tinh hinh, PC 14 da de xuat len Ban giam doc va lanh dao bo xac lap chuyen an va truc tiep to chuc thuc hien. Day la thoi diem dinh cao cua mua nuoc lu phuc tap, nuoc dang cao va co nhieu mua, dong bat thuong nen viec vay bat vo cung kho khan. Nhieu can bo, chien si phai gia dang nguoi chan vit, cheo ghe muon, boi xuong bang qua bien lu giua dem mua to, an minh giua rung tram trong nhieu ngay khong co luong thuc... de mat phuc, giam sat doi tuong. Cuoi cung, sau 35 ngay dem truy kich tai ba tinh Kien Giang, An Giang, Dong Thap, PC 14 da ket thuc thang loi chuyen an S.2000, bat 17 doi tuong, lam ro 46 vu cuop, 10 vu hiep dam, 76 vu trom, tra lai hang tram mon tai san cho cong dan.

Song song voi viec day manh cong tac truc tiep tan cong, PC 14 con chu dong xay dung phong tuyen phong, chong toi pham trong nhan dan, ngan chan nhieu bang nhom toi pham ngay tu trong rung nuoc. Van dung nhieu loi tiep can va thuyet phuc, 5 nam qua PC 14 da duoc quan chung nhan dan cung cap 12.715 nguon tin co gia tri va truc tiep bat giao 954 doi truong pham phap, thu hang tram dao, kiem hung khi tu che, dong thoi tham gia quan ly, giao duc, giam sat 3.202 doi tuong co bieu hien vi pham phap luat tai dia phuong va tao dieu kien giup do 1.891 doi tuong tro lai con duong lam an luong thien, dau tranh pha 16 vu mua ban 42 phu nu, tre em, bat 20 doi tuong... Qua do, don vi da nang ty le dieu tra, kham pha an dat tren 70%, rieng trong an dat tren 95%. Dac biet, tu nam 2000 den nay khong xay ra vu cuop nao co vu trang.

Sang tao van dung cac bien phap nghiep vu, chu dong tran ap toi pham, cung voi viec chu dong xay dung phong tuyen ngan ngua toi pham trong long nhan dan, 5 nam qua, tiep noi truyen thong cua don vi Anh hung LLVTND, PCI4 Cong an An Giang vua kip thoi ngan chan nhieu vu pham toi, vua chu dong phong ngua cac loai toi pham ngay tu trong trung nuoc..., gop phan giu vung an ninh chinh tri - trat tu an toan xa hoi, tao moi ruong thuan loi de tinh phat trien kinh te - xa hoi. Voi thanh tich do, PC 14 da duoc Bo Cong an, Tong cuc Canh sat, UBND va Ban Giam doc Cong an tinh khen tang nhieu phan thuong cao quy.


(Theo Nhan dan)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.