Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi co hieu luc tu 1 8

Thứ ba, 20 Tháng năm 2003, 22:26 GMT+7

Trong 3 tieng dong ho sang 20/5, Quoc hoi thao luan lan cuoi va bieu quyet thong qua toan van Luat Hoat dong giam sat. Chi 11 dai bieu kip phat bieu ve nhung dieu luat con tranh cai, khoang 20 vi khac phai gui y kien bang van ban cho ban soan thao. Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu noi cho biet se tiep tuc nghien cuu, hoan chinh dao luat quan trong nay.

Du luat duoc thao luan tu ky hop truoc, qua nhieu hoi thao, hoi nghi nhung den buoi thao luan sang nay van nhan duoc su quan tam gop y cua dai bieu. Ngay cach dien giai o Dieu 1, theo ong Le Duc Thuy, de gay nham lan rang Uy ban Thuong vu, hoi dong va cac uy ban cua Quoc hoi, doan dai bieu va dai bieu deu co quyen giam sat toi cao. “Toi hieu chi Quoc hoi moi co quyen giam sat toi cao, va thuc hien quyen do ngay tai phien hop tap the” – ong Thuy noi. Dai bieu Do Trong Ngoan cung ban khoan nhu vay ve cach trinh bay cua Dieu 1.


Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi co hieu luc tu 1 8
Dai bieu Nguyen Minh Thuyet: "Giam sat la xem xet, theo doi, danh gia hoat dong va van ban ma co quan bi giam sat ban hanh".

Ong Nguyen Minh Thuyet, dai bieu Lang Son, cho rang chua co su thong nhat giua Dieu 2 (khai niem giam sat) voi Dieu 3 (tham quyen giam sat). Boi “giam sat” chi duoc dinh nghia la viec Quoc hoi, Uy ban Thuong vu, dai bieu.... theo doi, xem xet, danh gia "hoat dong cua cac co quan to chuc, ca nhan chiu su giam sat". Trong khi tham quyen giam sat lai bao gom ca viec "giam sat van ban phap luat" do Chinh phu, Thu tuong, Chu tich nuoc... ban hanh. Voi lap luan nhu vay, ong Thuyet cho rang can mo rong khai niem giam sat o Dieu 2 gom ca hoat dong va van ban phap luat.

Dai bieu Le Thi Nga, nguoi dang giu trong trach Chanh an TAND thanh pho Thanh Hoa, dat van de tai sao chi quy dinh Quoc hoi giam sat van ban cua Chu tich nuoc, Chinh phu... ma khong giam sat ngay van ban do Quoc hoi ban hanh (Dieu 3). Ba cung cho rang giam sat la mot nhiem vu quan trong cua Quoc hoi, vi vay khong nen giao quyen huong dan thi hanh luat nay cho Uy ban Thuong vu (Dieu 49). Thay vao do Quoc hoi co the ban hanh cac nghi quyet ve viec to chuc trien khai Luat Hoat dong giam sat...


Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi co hieu luc tu 1 8
Dai bieu Dang Nhu Loi cho rang y kien can bam vao du thao.

Nhan xet ve qua trinh thao luan du luat, dai bieu Dang Nhu Loi noi: “Ban cai lau roi, nay tiep tuc thi se con nhieu van de de noi. Bay gio ma cau toan thi rat kho”. Ong Vu Duc Khien, truong ban soan thao cung thua nhan day la luat quan trong, chuan bi rat vat va. “Ban soan thao da tiep thu y kien nhieu dai bieu. Con nhung van de co y kien khac nhau nen khong the dua het vao luat”.

Ong Vu Duc Khien cung giai trinh lan cuoi ve nhung y kien cua dai bieu. Viec giam sat van ban do chinh Quoc hoi ban hanh, theo ban soan thao, Quoc hoi se thuc hien thong qua viec xay dung chuong trinh lam luat, qua viec sua doi va huy bo cac van ban khong con phu hop. Giam sat la hoat dong rat moi, se co nhieu vuong mac khi trien khai, vi vay ban soan thao de xuat de Uy ban Thuong vu huong dan luat. Ong cung giai thich "giam sat hoat dong" gom ca giam sat viec "ban hanh van ban va noi dung van ban".

Ve chu the cua quyen giam sat toi cao, ong Khien khang dinh: “Chi Quoc hoi moi co quyen giam sat toi cao. Cac co quan khac cua Quoc hoi, doan dai bieu va dai bieu co quyen giam sat nhung khong phai toi cao, khong co quyen huy bo van ban trai phap luat, khong the quyet dinh dinh chi hoat dong cua co quan chiu su giam sat”. Lam sang to hon dieu nay, ban soan thao xin tiep thu y kien dai bieu, chinh sua ky thuat Dieu 1: Quoc hoi giam sat toi cao “tren co so” (thay vi nhu du thao la “thong qua”) hoat dong giam sat cua Uy ban Thuong vu, doan dai bieu va dai bieu...

Sau phan giai trinh tiep thu cua ban soan thao, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu de nghi Quoc hoi bieu quyet thong qua 10 dieu luat con co y kien khac nhau. Sau cung, voi hon 81,5% so dai bieu tan thanh, Quoc hoi thong qua toan van Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi.

Chieu 20/5, Quoc hoi thao luan va thong qua Luat Bien gioi quoc gia.

Nghia Nhan


Theo dong su kien:
Luat Thong ke duoc Quoc hoi thong qua nhanh (19/05/2003)
Quoc hoi thong qua Luat Ke toan (19/05/2003)
Mot pho thu tuong se phu trach chi dao du an Dung Quat (16/05/2003)
Pho thu tuong Nguyen Tan Dung: "Lanh dao co quan nha nuoc cong khai thu chi moi nam 2 lan" (16/05/2003)
‘Nhieu sai pham nghiem trong trong dau tu xay dung’ (16/05/2003)
Xem tiep»

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.