De nghi lam ro viec mot giam doc don dien bi bat

Thứ ba, 24 Tháng bảy 2012, 15:00 GMT+7

Truoc viec mot vi giam doc don dien cao su bi bat giam gay hoang mang cho hang tram nguoi lao dong, nhieu co quan Trung uong da co van ban de nghi lam ro, tranh oan sai, anh huong den nguoi lao dong.

» Bi xu oan sai, nu giam doc duoc boi thuong 1 ty dong
» Vien KSND tinh xin loi mot luat su do khoi to oan sai
» Hon 6.000 don "doi" boi thuong oan sai chua duoc xem xet
» Thanh Hoa: Hai cong dan co bi bat tam giam va xet xu oan sai?


Su viec dien ra nam 2001, ba Nguyen Thi Thanh Tuyen va ong Tran Van Thin ban, thong nhat moi nguoi gop 50% von de thanh lap Cong ty TNHH Dong Nam Long dat tru so tai TP.HCM, do ong Thin lam giam doc. Cong ty da dau tu trong moi gan hon 568ha cao su tai xa Loc Thanh, huyen Loc Ninh (Binh Phuoc).

Nam 2006 ba Tuyen va ong Thin ket hon, nhung sau do giua hai nguoi phat sinh mau thuan nen ly hon. Hoi dong thanh vien (HDTV) Cong ty hop thong nhat chia tai san, theo do ba Tuyen duoc quan ly su dung hon 363ha cao su; phan con lai 205ha thuoc quyen cua ong Thin.


De nghi lam ro viec mot giam doc don dien bi bat
Van ban cua cac co quan Trung uong de nghi lam ro viec giam doc don dien bi bat giam, tranh gay anh huong den nguoi lao dong.


Nam 2011 ba Tuyen to cao ong Thin den Cong an tinh Binh Phuoc ve hanh vi gia mao chu ky, nang khong von dieu le, lam dung tin nhiem chiem doat tai san. Tu to cao cua ba Tuyen, Cong an dia phuong nhieu lan trieu tap ong Thin len de lam viec.

Ngay 4/7/2011, Co quan cong an tinh Binh phuoc ra Quyet dinh khoi to vu an, khoi to bi can doi voi ong Thin ve toi “Lam dung tin nhiem chiem doat tai san”. Nhung sau do, cac quyet dinh khoi to nay deu bi Vien KSND tinh Binh Phuoc va Vien KSND Toi cao khong phe chuan va huy bo vi day chi la tranh chap dan su va viec khoi to la khong dung voi quy dinh phap luat.

Tuy nhien, cung lien quan den vu viec, ngay 31/5/2012, Co quan An ninh dieu tra - Bo Cong an da khoi to va bat tam giam doi voi ong Tran Van Thin ve toi “Lam gia tai lieu cua co quan, to chuc”.

Tu khi ong Thin bi bat den nay, hang tram cong nhan cua Cong ty roi vao canh that nghiep, thanh quyet toan tien luong, bao hiem chua xong, chinh vi vay ho mong muon co quan co tham quyen cho ong Thin duoc tai ngoai de giai quyet nhung ton dong cua don vi.

Nhan duoc don khieu nai, cac co quan Trung uong da vao cuoc. Theo noi dung van ban Ban Dan nguyen (de ngay 21/6/2012) gui toi Bo truong Bo Cong an, Vien truong Vien KSND Toi cao, co quan nay da nhan duoc don cua tap the nguoi lao dong thuoc Cong ty TNHH Dong Nam Long (tru so dong tai ap Tra La, xa Loc Thinh, Loc Ninh, Binh Phuoc) khieu nai Co quan An ninh dieu tra (Bo Cong an) khoi to vu an, khoi to bi can, bat tam giam ong Tran Van Thin, Giam doc Cong ty TNHH Dong Nam Long ve toi “lam gia con dau, tai lieu cua co quan to chuc” (vao ngay 31/5/2012); de nghi co quan co tham quyen xem xet thay doi bien phap ngan chan doi voi ong Thin de tao dieu kien cho Cong ty duy tri san xuat kinh doanh.

Sau khi nhan don, Ban Dan nguyen de nghi cac co quan chuc nang xem xet, chi dao viec giai quyet theo tham quyen, dung quy dinh phap luat; tra loi duong su; dong thoi, thong bao ket qua giai quyet den Ban Dan nguyen de bao cao UBTV Quoc hoi.

Ngay 22/6/2012, Uy ban Kiem tra Trung uong cung chinh thuc co van ban gui Vien truong Vien KSND Toi cao de nghi chi dao, xem xet giai quyet theo quy dinh phap luat.

Bay to su lo lang cua minh, anh Pham Huu Binh, la nguoi Quan ly khai thac cua cong ty Dong Nam Long cho biet: "Toan cong ty hien co gan 200 lao dong, hau het la lao dong pho thong tru tai dia phuong, trong do co nhieu nguoi la dong bao dan toc thieu so, trinh do van hoa thap. Tuy nhien, ban quan ly cong ty van co gang tao dieu kien de ho co duoc cong viec lam an sinh song on dinh ngay tai que huong minh.

Nay tat ca moi nguoi deu mong cac co quan lien quan va co quan An ninh Dieu tra – Bo Cong an, xem xet lai viec khoi to vu an, khoi to bi can va bat tam giam doi voi ong Tran Van Thin de tranh oan sai, tranh lam anh huong toi doi song cua hang tram lao dong dang lam viec tai cong ty."

Nam Minh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.