Cuoc chien phong chong ma tuy o Tua Chua

Thứ sáu, 27 Tháng năm 2005, 07:37 GMT+7


Cuoc chien phong chong ma tuy o Tua Chua

Trong nhung nam gan day, cong tac phong chong ma tuy huyen Tua Chua, tinh Dien Bien co nhung co gang dang ke. Cac doi tuong nghien hut nam 2005 la 369 nguoi, so voi 2004 giam 14 nguoi.

Viec van chuyen va mua ban ma tuy ngay cang gia tang co nhieu dien bien phuc tap, thu doan hoat dong tinh vi, xao quyet hon, chung hinh thanh theo duong day, o nhom khep kin, voi chu truong: “Lay ma tuy, nuoi ma tuy”, tra hinh duoi moi hinh thuc de buon ban van chuyen. Ma tuy duoc dong thanh goi nho (goi la tep), moi tep ban cho con nghien tu 20.000 – 60.000 dong, chu yeu tiem chich va hit.

Nam 2004, Doi Canh sat dieu tra toi pham ma tuy, Cong an huyen Tua Chua bat 16 vu, 23 doi tuong trong cac toi mua ban, van chuyen trai phep chat ma tuy. Dau nam 2005, bat 8 vu, 12 doi tuong, trong do bat 1 vu ve to chuc tiem chich su dung chat ma tuy. Dong chi Quang Van Bun, Doi truong Canh sat dieu tra toi pham ma tuy cho biet: Doi tuong van chuyen, mua ban, tang tru trai phep chat ma tuy chu yeu van chuyen tu noi khac ve. Chung nguy trang duoi moi hinh thuc de che mat nhung nguoi thi hanh cong vu. Nam ro cac hinh thuc van chuyen, Doi kiem tra Cong an Tua Chua, xay dung ke hoach va tim nhung bien phap ngan chan, phong ngua toi pham. Phan cong can bo xuong cac co so xa, phoi hop voi cap uy, chinh quyen, thon ban, to chuc hop dan tuyen truyen van dong, to giac nhung nguoi co bieu hien mua ban, tang tru va to chuc su dung chat ma tuy, ban, van dong gia dinh co doi tuong nghien tu giac cai nghien tai cong dong.

Thuc hien loi day cua Bac Ho voi can bo chien sy cong an: “Nhan dan co hang trieu tai mat. Neu cong an biet dua vao dan, thi nhan dan se la nguoi giup viec rat dac luc cua cong an...”. Tham nhuan loi day cua Bac, can bo chien sy cong an Tua Chua da lam tot cong tac dan van, dua vao quan chung nhan dan khai thac thong tin, ngan chan viec van chuyen ma tuy vao dia ban huyen, khai thac doi tuong tam giu mo rong chuyen an. Vu van chuyen ma tuy cua Giang A Ninh, dan toc Mong, xa Na Tau; Ca Van Pan, dan toc Thai, xa Muong Phang (Dien Bien) cau ket voi nhau, van chuyen 11,6 gam heroin, 85 vien hong phien len Tua Chua de ban cho cac tu diem nghien hut. Ngoai cac chat gay nghien, doi kiem tra con tam giu 1 xe may, 1.270.000 dong, 1 may anh va 1 dien thoai di dong. Vu Quang Van Nghiem, ban Ly, xa Chieng Sinh (Tuan Giao) da dung 2 cap vo chong di tham ba con than thich de van chuyen chat ma tuy len Tua Chua bang xe may, bo ma tuy trong tui ao hoac tui quan, di lai binh thuong den noi tieu thu. Cac hinh thuc do khong the che “mat” quan chung nhan dan, doi kiem tra da bat qua tang 24,43 gam heroin. Dau nam 2005, qua bao cao cua cac xa, khong con xa nao trong cay thuoc phien nhung quan chung nhan dan da to giac phat hien 1 ho o Xa Nhe trong 150m2 cay thuoc phien. Doi kiem tra da phoi hop voi chinh quyen dia phuong, cu nguoi trong gia dinh tu triet pha va canh cao gia dinh tai cho. Con nhieu vu ma cac chien sy cong an huyen Tua Chua da khong quan nang mua, som toi de phong ngua, ngan chan van chuyen chat ma tuy tu cac noi (Tuan Giao, Dien Bien) vao dia ban huyen Tua Chua.

Nam qua, cong an huyen Tua Chua phoi hop voi Phong To chuc – Lao dong TBXH va cac co quan chuc nang to chuc cai nghien tai cong dong cho 182 doi tuong nghien ma tuy trong do co 14 doi tuong bo han khong tai nghien. Anh Nguyen Tho Minh, can bo chuyen mon, bo phan phong chong te nan xa hoi (Phong To chuc – Lao dong TBXH) cho biet: Hien nay chung toi dang xay dung ke hoach cai nghien trong thang 6 nam 2005, timmo hinh cai nghien moi, nhung nam truoc hieu qua khong cao. Can phai hoc tap cach cai nghien co hieu qua hon nhu o cac thanh pho lon (Hai Phong, Ha Noi, T.P Ho Chi Minh) sau khi cai nghien, cho cac doi tuong cai tao lao dong mot thoi gian, tao cong an viec lam cho ho, khi nao bo han moi cho ve, tranh tinh trang tai nghien.


(Theo Bao Dien Bien Phu)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.